Gemeente Kasterlee

Bezwaarschrift openbaar onderzoek

Tijdens een openbaar onderzoek kan iedereen bezwaar indienen.

Procedure: Een bezwaar kan schriftelijk worden ingediend per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan het loket in het gemeentehuis of digitaal via het omgevingsloket. In het bezwaarschrift moet duidelijk vermeld worden waartegen bezwaar wordt ingediend en op welke basis (vb. hinderaspecten, ruimtelijke overwegingen, …). De bezwaarindiener moet zijn naam en adres duidelijk vermelden en het bezwaar handtekenen. 

Enkel bezwaarschriften die correct worden ingediend, kunnen mee in overweging worden genomen. De gemeente is verplicht om elk correct ingediend bezwaar inhoudelijk te bekijken en behandelen bij de verwerking van een dossier. Nadat het dossier definitief behandeld werd, wordt de bezwaarindiener hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina