Gemeente Kasterlee

Buurtwegen

In de Atlas van de Buurtwegen staan alle officiële voet- en buurtwegen vermeld met hun nummer en wegbreedte. Deze atlas werd opgemaakt in 1841 om ondubbelzinning aan te duiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Dit openbaar karakter werd bepaald onafhankelijk van het eigendomsstatuut van de wegen. Wie eigenaar was (of is) van de bedding van een stuk grond waarover die weg loopt, speelt eigenlijk geen rol. Al deze buurtwegen zijn aangeduid in de atlas van de buurtwegen.

Veel geselecteerde wegen waren toen bedoeld voor doelgericht verkeer (zich begeven naar het dorp, de kerk, weide, akker, ...). Toeristisch fietsen en/of wandelen was toen nog niet aan de orde.

De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen, soms maar 1 meter breed en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden.

De wet over de buurtwegen dateert al van 10 april 1841 en voorziet een procedure voor particulieren die een buurt- of voetweg willen verbreden, rechttrekken, openen of afschaffen. 

Hiervoor moet je de volgende stappen volgen:

  • de belanghebbende dient zijn aanvraag in bij de gemeente.
  • de gemeenteraad geeft een voorlopige goedkeuring.
  • de gemeente organiseert een openbaar onderzoek.
  • de gemeenteraad geeft een definitieve goedkeuring.
  • de deputatie keurt de wijziging al dan niet goed.
  • de belanghebbenden kunnen eventueel een beroep aantekenen bij de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening.

De 149 analoge atlassen van de buurtwegen van de provincie Antwerpen zijn meer dan 150 jaar oud en takelen fysiek af door het veelvuldig gebruik. De provincie wil die aftakeling een halt toeroepen en heeft de atlassen van de buurtwegen laten inscannen. Sinds 27 maart 2007 zijn de atlassen voor iedereen via internet raadpleegbaar op de geoloketten van de provincie Antwerpen. 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Bekijk ook:

Deel deze pagina