Gemeente Kasterlee

Subsidie cursus jeugd

Je kan als jongere een subsidie cursus ontvangen. Je krijgt 75% van je cursusprijs terugbetaald, met een max. van 20 euro per overnachting voor een cursus met overnachtingen, en 10 euro per dag voor een cursus zonder overnachtingen.

Voor wie?

Iedere jongere die in Kasterlee gedomicilieerd is of actief is bij een erkende jeugdvereniging in Kasterlee.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg de nodige bijlagen toe.

Afhandeling?

  • Je bezorgt het ingevulde vragenformulier en alle nodige documenten aan de jeugddienst.
  • De jeugddienst verzamelt enkele aanvragen en zorgt ervoor dat ze op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd worden.
  • De aanvraag, vergezeld van het advies van de jeugdraad, wordt door de jeugddienst op het college van burgemeester en schepenen geplaatst. Het college keurt de aanvraag al dan niet goed.
  • Enkele weken later schrijft de financiële dienst het geld over naar de persoonlijke rekening van de aanvrager.

Reglement?

De cursussen die je volgt als begeleider zijn ‘kadervormingopleidingen’, want als begeleider ben je lid van het ‘kader’ van een vereniging. Er zijn twee soorten kadervorming:

  • Erkende kadervorming: dit zijn cursussen van organisaties die erkend zijn door het decreet Vlaams Jeugdbeleid (2002). Deze cursussen kan je pas volgen vanaf het jaar dat je 16 wordt.
  • Niet-erkende kadervorming: dit zijn allerlei vormingen die relevant zijn voor een begeleider die niet gegeven zijn door deze organisaties.

Het gemeentebestuur subsidieert alleen erkende kadervorming aan jongeren die min. 16 zijn in het jaar van de aanvraag en max. 26. 

De subsidieaanvraag bevat een bewijs van deelname van de organisatie, titel van de vorming, datum of periode, het aantal overnachtingen (eventueel), naam + adres + geboortedatum + telefoon + bij voorkeur e-mailadres van de deelnemer.

In geval de deelnemer niet uit Kasterlee komt: een verklaring dat de deelnemer actief is bij een Kastelse vereniging en geen aanvraag indient bij de gemeente waar hij gedomicilieerd is.

Het schepencollege kan altijd controle laten uitoefenen. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft doorgegeven en daardoor onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor subsidiëring als vereniging het daaropvolgende jaar.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 23
e-mail
jeugd@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina