Gemeente Kasterlee

subsidie aankoop of restauratie erfgoed cultuurvereniging

Erkende cultuurverenigingen die waardevol roerend erfgoed in hun bezit laten restaureren of nieuw maken binnen de traditie van de vereniging, kunnen een ondersteuning krijgen van max. 1200 euro.

Voor wie?

Enkel erkende cultuurverenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden?

 • initiatieven die reeds gesubsidieerd worden door het gemeentebestuur komen niet meer in aanmerking voor financiële ondersteuning binnen dit reglement
 • de erkende vereniging kan maximaal één subsidie per jaar via dit reglement toegekend krijgen
 • de cultuurvereniging levert een eigen financiële bijdrage van minimum 10% in het totaalbedrag van de restauratie of aankoop
 • bij de restauratie of aankoop is een publieksontsluiting voorzien
 • de subsidieaanvraag bevat een omschrijving van:
  • de waarde en historische context van het te restaureren of aan te kopen object met een afbeelding/digitale foto
  • een advies van een expert (niet noodzakelijk een professioneel expert), bij twijfel kan het gemeentebestuur extra advies inwinnen
  • de beoogde behandeling of ontwerp van het object en de nazorg en/of de bewaaromstandigheden achteraf
  • de geraamde kosten voor de restauratie of aankoop van het object aan de hand van ten minste twee offertes

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het digitaal aan de cultuurdienst.

Afhandeling?

 • Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier digitaal aan de cultuurdienst.
 • Het dagelijks bestuur van de cultuurraad geeft advies over de toekenning en omvang van de subsidie aan het college van burgeester en schepenen.Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van de subsidie en bepaalt het bedrag. Als het college van burgemeester en schepenen van het advies van het dagelijks bestuur van de cultuurraad afwijkt motiveert het college van burgemeester en schepenen zijn beslissing.
 • Als het project goedgekeurd wordt door de cultuurraad en het schepencollege, wordt de subsidie uitbetaald in twee schijven. Een voorschot van 60% van de subsidie wordt na de beslissing van het schepencollege uitbetaald. Het resterende bedrag (40%) wordt uitbetaald na afloop van de restauratie of aankoop en nadat uiterlijk 2 maanden na afloop van de restauratie of aankoop de nodige documenten aan de cultuurdienst bezorgd werden.

Reglement?

Bij bestwisting over de toekenning van een subsidie kan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift richten aan het schepencollege.

Het schepencollege kan ten allen tijde controle laten uitoefenen op het naleven van de voorwaarden in dit reglement. Bij het niet naleven van de voorwaarden kan het schepencollege overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie.

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 22
e-mail
cultuur@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina