Gemeente Kasterlee

Subsidie jeugd met een beperking (voor verenigingen buiten Kasterlee)

Een vereniging kan één aanvraag per jaar per lid indienen voor een subsidie jeugd met een beperking. Er kan per lid per jaar 30 euro gesubsidieerd worden.

Voor wie?

De vereniging moet voldoen aan de definitie van jeugdwerk. 

(=groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis in de sfeer van de vrije tijd onder educatieve begeleiding)

Voorwaarden?

 • Het lid waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • is ‘jeugd’
  • is gedomicilieerd in Kasterlee
  • neemt regelmatig deel aan activiteiten (min. 12 keer per jaar)
 • Er is een bewijsstuk van een bevoegde overheid, therapeut of dokter dat het kind of de jongere een mentale handicap, karakterstoornissen, lichamelijke gebreken heeft of langdurig ziek is die hem of haar drempels oplevert om deel te nemen aan het reguliere jeugdwerk

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg de nodige bijlagen toe. 

Afhandeling?

 • Je bezorgt het ingevulde vragenformulier en alle nodige documenten aan de jeugddienst.
 • De berekening gebeurt na de deadline voor de subsidiedossiers van de verenigingen (sept/okt).
 • Elke aanvraag wordt op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd.
 • De aanvraag, vergezeld van het advies van de jeugdraad, wordt door de jeugddienst op het college van burgemeester en schepenen geplaatst. Het college keurt de aanvraag al dan niet goed.
 • Enkele weken later schrijft de financiële dienst het geld over naar de rekening van de aanvrager.

Reglement?

Wanneer het begrote subsidiebedrag te weinig is om alle aanvragen te subsidiëren volgens de regel van hierboven, daalt vervolgens het basisbedrag met zoveel eurocent als nodig is om alle aanvragen volgens dezelfde verhouding te subsidiëren.

Het schepencollege kan altijd controle laten uitoefenen. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft doorgegeven en daardoor onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor subsidiëring als vereniging het daaropvolgende jaar.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 23
e-mail
jeugd@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina