Gemeente Kasterlee

Subsidie project +16

Twee keer per jaar kan er een subsidie van max. 750 euro toegekend worden voor een project voor +16.

Voor wie?

Elk individu van 16 tot 26 jaar of een groepje personen uit deze leeftijdsgroep kan/kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden?

Het project of product

 • moet zich vnl. richten tot een leeftijdscategorie tussen 16 en 27 uit Kasterlee, en moet hen ten goede komen
 • de initiatiefnemers zijn -27 en min. 3/4e van hen komt uit Kasterlee
 • is niet commercieel bedoeld
 • Indien het onder de vleugels van een vereniging of school wordt ingediend, moet het project of product uitzonderlijk zijn, en dus niet binnen de gewone werking vallen.
 • Een project kan maar één keer gesubsidieerd worden voor dezelfde initiatiefnemers.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg de nodige bijlagen toe. Breng de aanvraag minstens 14 dagen voor de jeugdraad van februari of oktober binnen op de jeugddienst.

Voeg toe aan de aanvraag:

 • een begroting
 • een naam van een coach (min. 21 jaar)
 • een timing en einddatum voor het verslag met de bewijsstukken
 • doelstellingen en een plan van aanpak

Het schepencollege kan altijd controle laten uitoefenen. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft doorgegeven en daardoor onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor subsidiëring als vereniging het daaropvolgende jaar.

Afhandeling?

 • Je bezorgt het ingevulde vragenformulier en alle nodige documenten aan de jeugddienst.
 • Elke aanvraag wordt op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd.
 • De aanvraag, vergezeld van het advies van de jeugdraad, wordt door de jeugddienst op het college van burgemeester en schepenen geplaatst. Het college keurt de aanvraag al dan niet goed.
 • Je bezorgt het verslag met bewijsstukken tijdig aan de jeugddienst. Enkele weken later schrijft de financiële dienst het geld over naar de rekening van de aanvrager.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 23
e-mail
jeugd@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina