Gemeente Kasterlee

Subsidie cultureel project (jeugd)

Twee keer per jaar kan er een subsidie worden toegekend voor een cultureel project jeugd. Deze bedraagt 2 euro per kind per dagdeel, met een plafond van 250 euro per maand en 1000 euro per 12 maanden.

Voor wie?

Elke initiatiefnemer kan een aanvraagdossier binnenbrengen.

Voorwaarden?

Het project van de initiatiefnemer:

 • is groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van vrije tijd, onder educatieve begeleiding
 • eerbiedigt de rechten van het kind en de rechten van de vrijwilliger
 • speelt zich voor min. 3/4e van de tijd af in Kasterlee
 • bereikt min. voor de helft ‘jeugd’ uit Kasterlee (in de gemeente wonen of naar school gaan), min. voor 1/4e ‘jeugd’ die geen lid is (in geval van lidmaatschap van de vereniging), min. voor 3/4e ‘jeugd’ heeft als actieve deelnemers. De actieve participatie van de deelnemer is essentieel
 • zorgt voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
 • ontvangt voor dit project geen subsidies van een andere adviesraad
 • sluit geen leden uit op basis van hun ras, huidskleur, taal, gezondheid, afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geldbezit, een fysieke eigenschap of een ideologie uitdraagt die uitsluiting uit de maatschappij om deze kenmerken verdedigt
 • bestrijkt max. een periode van 12 maanden. De deelname aan het project gebeurt na de schooluren, in het weekend of in de vakanties. Het is niet mogelijk om een subsidie cultureel project én subsidie vakantiewerking te krijgen
 • kost voor een deelnemers maximaal 5 euro per dagdeel (vm, nm, avond)
 • per 10 kinderen is er min. één geattesteerde begeleider of één 18+ met min. 2j ervaring
 • speelt zich op op min. één van volgende domeinen:
  • muziek
  • letteren
  • podiumkunsten (theater, dans, musical, opera, cabaret, variété, circus,…)
  • beeldende Kunst (schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst, fotografie, film, audiovisuele kunst, webdesign, architectuur, mode, design, installaties, performance, monumentale kunst,…)
 • de organisatie is correct in:
  • de verdeling van de fiscale attesten
  • het invullen van attesten voor de premies van de mutualiteit
  • de samenwerking met het OCMW voor de drempelverlaging naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen toe 

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg de nodige bijlagen toe. Breng de aanvraag minstens 14 dagen voor de jeugdraad van februari of oktober op de jeugddienst binnen.

Afhandeling?

 • Je bezorgt het aanvraagformulier en alle nodige bijlagen tijdig aan de jeugddienst.
 • Elke aanvraag wordt op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd.
 • De jeugddienst brengt de aanvraag, vergezeld door het advies van de jeugdraad, voor het college van burgemeester en schepenen. Het college keurt de aanvraag al dan niet goed.
 • Enkele weken later schrijft de financiële dienst het geld over naar de rekening van de aanvrager.

Reglement?

Het schepencollege kan altijd controle laten uitoefenen. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft doorgegeven en daardoor onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor subsidiëring als vereniging het daaropvolgende jaar.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 23
e-mail
jeugd@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina