Gemeente Kasterlee

Subsidie milieu voor jeugdverenigingen

Twee keer per jaar kan er een subsidie van max. 500 euro toegekend worden voor milieu voor jeugdverenigingen.

Voor wie?

De initiatiefnemer is een door het gemeentebestuur erkende jeugdvereniging uit Kasterlee.

Voorwaarden?

Wat kan worden gesubsidieerd?

  • kleine aanpassingswerken die duidelijk gericht zijn op het duurzaam verlagen van de energiefactuur of de afvalkost.
  • een project dat zeer duidelijk en met een bijzondere inspanning openbaar vervoer, fiets, te voet,... of vermindering van de afvalkost stimuleert bij één of meerdere activiteiten.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg de nodige bijlagen toe. Breng de aanvraag minstens 14 dagen voor de jeugdraad van februari of oktober op de jeugddienst binnen.

Afhandeling?

  • Je bezorgt het aanvraagformulier en alle nodige bijlagen tijdig aan de jeugddienst.
  • Elke aanvraag wordt op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd.
  • De jeugddienst brengt de aanvraag, vergezeld door het advies van de jeugdraad, voor het college van burgemeester en schepenen. Het college keurt de aanvraag al dan niet goed. 
  • Enkele weken later schrijft de financiële dienst het geld over naar de rekening van de aanvrager. 

Reglement?

Verenigingen kunnen voor de jeugdraad van februari en oktober een aanvraag doen. Op elke jeugdraad wordt één aanvraag positief geadviseerd.

Het dossier moet nauwkeurig worden ingevuld. Advies van de mobiliteits- en/of milieuambtenaar is vereist. Voeg ook een begroting toe waarin je uitlegt hoe de middelen worden besteed.

De laatste 100 euro wordt pas gesubsidieerd nadat een verslag is binnengebracht op de jeugddienst.

Op de jeugdraad van februari en oktober worden projecten geadviseerd. Als de aanvragen evenwaardig zijn (bij stemming), dan krijgt een project dat de voorbije drie jaar deze subsidie nog nooit ontving, voorrang. Zijn de aanvragen (dan nog steeds) evenwaardig, dan wordt geloot.

Een vereniging kan binnen de drie jaar deze subsidie meermaals ontvangen wanneer er geen andere aanvragen zijn en ze een positief advies krijgen.

Het schepencollege kan altijd controle laten uitoefenen. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft doorgegeven en daardoor onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor subsidiëring als vereniging het daaropvolgende jaar.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 23
e-mail
jeugd@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina