Gemeente Kasterlee

Subsidie cultuur voor jeugdverenigingen

Twee keer per jaar kan er een subsidie worden toegekend van max. 300 euro voor een culturele activiteit voor leden van een jeugdvereniging.

Voor wie?

De initiatiefnemer is een door het gemeentebestuur erkende jeugdvereniging uit Kasterlee.

Voorwaarden?

Het project van de initiatiefnemer speelt in op één van de voorstellen van de jeugd- en cultuurdienst of is een eigen voorstel (dat ontvankelijk wordt verklaard door de jeugdconsulent en cultuurfunctionaris).

Een culturele activiteit die zich afspeelt op min. één van volgende domeinen:

  • muziek
  • letteren
  • podiumkunsten (theater, dans, musical, opera, cabaret, variété, circus,...)
  • beeldende kunst (schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst, fotografie, film, audiovisuele kunst, webdesign, architectuur, mode, design, installaties, performance, monumentale kunst,...)

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg de nodige bijlagen toe. Breng de aanvraag minstens 14 dagen voor de jeugdraad van februari of oktober op de jeugddienst binnen.

Afhandeling?

  • Je bezorgt het aanvraagformulier en alle nodige bijlagen tijdig aan de jeugddienst.
  • Elke aanvraag wordt op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd.
  • De jeugddienst brengt de aanvraag, vergezeld door het advies van de jeugdraad, voor het college van burgemeester en schepenen. Het college keurt de aanvraag al dan niet goed. 
  • Enkele weken later schrijft de financiële dienst het geld over naar de rekening van de aanvrager.

Reglement?

Op de jeugdraad van februari en oktober worden projecten geadviseerd. Als de aanvragen evenwaardig zijn (bij stemming), dan krijgt een project dat de voorbije drie jaar deze subsidie nog niet ontving, voorrang. Zijn de aanvragen (dan nog steeds) evenwaardig, dan wordt geloot.

Een vereniging kan binnen de drie jaar deze subsidie meermaals ontvangen wanneer er geen andere aanvragen zijn en ze een positief advies krijgen.

Er kan max. 300 euro subsidie worden uitgedeeld tijdens de jeugdraad van februari en oktober. De vereniging past bij indien nodig (en moet daar dus de financiële ruimte voor hebben). Het toegekende bedrag wordt uitbetaald op de rekening van de vereniging nadat de betalingsbewijzen (tickets, vervoer, materiaal) zijn binnengebracht bij de gemeentelijke diensten.

Het schepencollege kan altijd controle laten uitoefenen. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft doorgegeven en daardoor onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor subsidiëring als vereniging het daaropvolgende jaar.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 23
e-mail
jeugd@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina