Gemeente Kasterlee

Subsidie startende jeugdvereniging

Een startende jeugdvereniging kan éénmalig een subsidie ontvangen van 750 euro.

Voor wie?

Een jeugdwerkinitiatief dat erkend werd door het gemeentebestuur en een werking opstartte, kan in het opstartjaar gebruik maken van deze subsidie.

Voorwaarden?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een startsubsidie moet de vereniging:

  • de erkenningsprocedure van het gemeentebestuur doorlopen (vrijstelling voor de voorwaarde: min. 8 activiteiten¬†georganiseerd hebben per jaar)
  • minstens 3 maanden op regelmatige tijdstippen activiteiten organiseren en dit kunnen bewijzen aan de hand van een verslag van tenminste 3 activiteiten.

Belangrijk:

  • Een vereniging kan geen andere subsidies voor verenigingen krijgen voor het werkjaar waarvoor ze de startsubsidie heeft ontvangen.
  • Wanneer de werking van een vereniging is stilgevallen en wil heropstarten als dezelfde vereniging, dan kan dat met een startsubsidie na twee jaar geen subsidiedossier te hebben ingediend als erkende jeugdvereniging.

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en voeg de nodige bijlagen toe. Breng de aanvraag minstens 14 dagen voor de jeugdraad van februari of oktober op de jeugddienst binnen.

Afhandeling?

  • Je bezorgt het aanvraagformulier en alle nodige bijlagen tijdig aan de jeugddienst.
  • Elke aanvraag wordt op de jeugdraad besproken, geadviseerd en gemotiveerd.
  • De jeugddienst brengt de aanvraag, vergezeld door het advies van de jeugdraad, voor het college van burgemeester en schepenen. Het college keurt de aanvraag al dan niet goed.
  • Enkele weken later schrijft de financiële dienst het geld over naar de rekening van de aanvrager.

Reglement?

Het schepencollege kan altijd controle laten uitoefenen. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft doorgegeven en daardoor onterecht een subsidie heeft gekregen, kan het CBS de subsidie terugvorderen. Bij een tweede vaststelling van misbruik wordt de vereniging geschrapt voor subsidiëring als vereniging het daaropvolgende jaar.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 23
e-mail
jeugd@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina