Gemeente Kasterlee

Subsidie onderhoud niet-beschermde kapellen in privébezit

Mariakapel Grootrees

Ben je privé-eigenaar of vrijwilliger verzorger van een niet-beschermde kapel  die publiek toegankelijk of zichtbaar is op het grondgebied van Kasterlee en opgenomen in de gemeentelijke inventaris?

Dan kan je sinds 1 april '23 een subsidie van max. 300 euro aanvragen voor onderhoudswerken aan je kapel. De subsidie dekt de kosten voor herstelling van kleine beschadigingen, preventieve behandelingen/onderhoud of algemene schilderwerken. Beplantingen of herbeplantingen van bloemen en parkplanten komen niet in aanmerking voor de subsidie! 

Hiermee wil het gemeentebestuur privé-eigenaars stimuleren tot het in stand houden en bewaren van hun kapel.

Tip: neem vooraf contact op met de cultuurdienst om te checken of jouw kapel in aanmerking komt voor deze subsidie.

Voor wie?

De subsidie kan uitsluitend aangevraagd worden door:

  • de natuurlijke persoon die houder is van een persoonlijk of zakelijk recht van een niet-beschermde kapel;
  • de vrijwillige verzorger van de niet-beschermde kapel mits schriftelijk akkoord van de houder van het persoonlijk of zakelijk recht.

Voorwaarden?

Je kan max. 1 subsidie voor jouw kapel per drie jaar aanvragen en ontvangen. De werken aan jouw kapel moeten binnen de 6 maanden na de subsidieaanvraag uitgevoerd zijn.

Een overzicht van alle voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement

Hoe aanvragen?

De subsidie kan enkel aangevraagd worden via het digitaal subsidieloket en moet minstens 1 maand voor de start van de werken gebeuren.

Hulp nodig? Maak een afspraak met de medewerkers van de cultuurdienst en zij vullen samen met jou de aanvraag in. 

Welke informatie heb je nodig?

  • contactgegevens en het rekeningnummer van de aanvrager;
  • de adresgegevens van de kapel;
  • een foto van de kapel;
  • een beschrijving van de uit te voeren onderhoudswerken en een raming van de kostprijs;
  • de startdatum van de onderhoudswerken;
  • indien de aanvraag ingediend wordt door de vrijwilliger verzorger: een schriftelijk akkoord van de houder van het persoonlijk of zakelijk recht van de niet-beschermde kapel.

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 22
e-mail
cultuur@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina