Gemeente Kasterlee

Programmatische Aanpak Stikstof definitief vastgesteld

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld op 10 maart 2023

De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

U kunt het PAS en de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage online inkijken op de website van vlaanderen.   Hier kunt u alle documenten van het Vlaamse Stikstofplan 2023 inkijken. Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer via uw gemeentebestuur.

Maak hiervoor een afspraak met de dienst omgeving op het nummer 014 85 99 27. 

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina