Gemeente Kasterlee

Dorpsdichter gezocht!

pen

Het gemeentebestuur gaat op zoek naar zijn tweede Kastelse dorpsdichter! 

Als dorpsdichter schrijf je vanaf 1 september ’24 gedurende twee jaar jaarlijks minstens vier gedichten. De inwoners en eigenheid van Kasterlee, Lichtaart en Tielen, actuele ontwikkelingen in het dorp, of opvallende gebeurtenissen gerelateerd aan ons dorp zijn steeds het onderwerp van jouw gedichten. Je werkt ook jaarlijks mee aan min. één publieke voordracht op een gemeentelijk evenement en aan de poëzieweek i.s.m. de bibliotheek. Het gemeentebestuur engageert zich om jouw werk op een creatieve manier zichtbaar te maken in de gemeente.

Voor wie?

Ben je 16 jaar of ouder en inwoner van de gemeente Kasterlee dan kan je jouw kandidatuur indienen. Ook als je niet in Kasterlee woont maar wel geïnteresseerd bent kan je meedoen op voorwaarde dat je een duidelijke link met Kasterlee kan aantonen in jouw kandidatuur.

Hoe aanvragen?

Jouw kandidatuur als dorpsdichter moet vóór 1 juni '24 op papier of digitaal ingediend worden t.a.v. de cultuurdienst, Markt 1, 2460 Kasterlee via cultuur@kasterlee.be.

De inzending omvat volgende afzonderlijke documenten:

  • één pagina met een motivatie waarom jij de titel van dorpsdichter ambieert zonder vermelding van jouw naam of schuilnaam ifv de anonieme beoordeling van jouw kandidatuur;
  • drie Nederlandstalige gedichten, waarvan minstens één over Kasterlee. De maximale lengte per ingezonden gedicht is max. 1 pagina/32 regels. De ingezonden gedichten moeten eigen werk zijn en mogen nog niet eerder gepubliceerd, bekroond of op eender welke wijze openbaar gemaakt zijn. Ook op de ingediende gedichten mag je geen naam of schuilnaam vermelden zodat de jury de inzendingen anoniem kan beoordelen;
  • één pagina met jouw persoonsgegevens: naam, geboortedatum, adres, telefoon en/of e-mailadres;
  • indien je geen inwoner van Kasterlee bent: één pagina met een omschrijving van de link met de gemeente zonder vermelding van jouw naam of schuilnaam.

Kostprijs?

Een kandidatuur indienen kost je uiteraard niets.

Belangrijk om te weten is dat je als dorpsdichter geen vergoeding krijgt en jouw engagement uitsluitend aangaat voor de eer. Het gemeentebestuur zal jouw werk wel op een creatieve manier zichtbaar maken in de gemeente. Jouw gedichten worden minstens via de gemeentelijke communicatiekanalen naar de burgers gebracht en in overleg wordt er extra promotie opgezet.

Afhandeling?

De beoordeling van de inzendingen gebeurt eind begin juni door een selectiejury. Zij beoordelen de inzendingen anoniem en formuleren een advies over de beste inzending voor het dorpsdichterschap. Het college van burgemeester en schepenen stelt op basis van dit advies in de tweede helft van juni de dorpsdichter aan.

Voor de zomervakantie weten we dus wie de eerste titel van dorpsdichter mag dragen!

Reglement?

Voor meer details check zeker het reglement bij de downloads!

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 22
e-mail
cultuur@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina