Gemeente Kasterlee

Onvergund wonen

Reeds sinds het begin van de stedenbouwwetgeving in 1962 is het bouwen en verbouwen van constructies vergunningsplichtig. In 1984 werden voor de eerste maal sommige gebruikswijzigingen vergunningsplichtig gemaakt, zelfs indien hiervoor geen werken dienden uitgevoerd te worden. Ook het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw werd vergunningsplichtig, waardoor elke nieuwe inschrijving of bewoning in een onvergunde woongelegenheid sinds 1984 in strijd is met de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. In de praktijk werd er echter weinig gevolg gegeven aan deze inschrijvingen in onvergunde woongelegenheden, waardoor een soort van gedoogbeleid ontstond. Vele andere gemeenten hebben dit gedoogbeleid reeds stopgezet en voeren een consequent handhavingsbeleid. Ook in Kasterlee is er nood aan een consequent beleid, waarbij het onvergund omvormen tot en opdelen in extra woongelegenheden moet worden aangepakt. 

Om dit probleem aan te pakken geeft de gemeente elke nieuwe inschrijving in een onvergunde woongelegenheid door aan de bevoegde milieupolitie, die telkens ter plaatse zal komen om een proces-verbaal op te maken waarin de overtreding van de illegale bewoning vastgesteld wordt. Tesamen met dit proces-verbaal zal, indien mogelijk, een stakingsbevel (ofwel staking strijdig gebruik) opgelegd worden. Dit betekent dat de bewoner verplicht wordt om de overtreding of de illegale bewoning te stoppen. Het stakingsbevel is een preventieve maatregel. De bewoner (en elke andere betrokkene: eigenaar, makelaar, …) krijgt nog enkele maanden de tijd om een oplossing te zoeken. 

Wanneer bij controle vastgesteld wordt dat de permanente bewoning nog steeds niet beëindigd is (en het stakingsbevel dus niet is nageleefd), wordt opnieuw een stakingsbevel uitgevaardigd en een administratieve boete van 5 000 euro opgelegd. Deze administratieve boete kan meerdere keren herhaald worden.

Nieuwe bewoners die zich op de dienst bevolking aanmelden om zich in te schrijven in een onvergunde woongelegenheid zullen vooraf duidelijk geïnformeerd worden zodat zij zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen. Voor de mensen die al langer in een onvergunde woongelegenheid wonen, verandert er niet meteen iets. Aan de eigenaars raden wij wel aan om nu al op zoek te gaan naar oplossingen, bv. door een regularisatie aan te vragen indien mogelijk of door geen nieuwe verhuring te voorzien en het gebouw te herstellen in zijn oorspronkelijke vergunde staat.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Deel deze pagina