Gemeente Kasterlee

Weekendverblijven

In de gemeente Kasterlee zijn er in de afgelopen decennia verschillende weekendverblijven gebouwd. Aanvankelijk werden deze effectief als recreatief verblijf gebruikt. In de loop der jaren ontstond echter de problematiek van de permanente bewoning. Het gaat hierbij o.a. om bewoners die zich bij de dienst bevolking aanmelden om hun hoofdverblijfplaats te vestigen in een weekendverblijf. Zij werden daar ook effectief ingeschreven, aangezien de dienst bevolking hiertoe wettelijk verplicht is. Deze inschrijvingen zijn echter in strijd met de wetgeving inzake ruimtelijke ordening.

Nieuwe regelgeving
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt sinds 1/9/2009 een aanzet tot een duidelijk beleid. Op basis hiervan wordt in de gemeente Kasterlee voortaan elke nieuwe inschrijving in een weekendverblijf doorgegeven aan de bevoegde milieupolitie. Deze zal ter plaatse komen om een PV op te maken evenals, indien mogelijk, een stakingsbevel 'staking strijdig gebruik'. Indien wordt vastgesteld dat de bewoning nog steeds niet is beëindigd, wordt een administratieve geldboete van 5.000 euro opgelegd voor alle betrokkenen (eigenaar, huurder, makelaar, ...). Dit gebeurt door de stedenbouwkundig inspecteur.

Reëel uitdoofbeleid voor permanente bewoning
Nieuwe bewoners die zich toch nog op de bevolkingsdienst aanmelden om zich in te schrijven in een weekendverblijf zullen vooraf duidelijk ge├»nformeerd worden over deze nieuwe aanpak zodat zij zich bewust zijn van de gevolgen. Ook de notarissen en de immobiliënkantoren worden ingelicht. Dit beleid moet ertoe leiden dat vanaf nu het probleem van de permanente bewoning effectief uitdooft.

Voor de mensen die al langer in weekendverblijven woonden, verandert er niet meteen iets. De gemeenten en provincie moeten daarvoor de komende jaren (planologische en andere) initiatieven nemen. Sommige permanente bewoners kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een gedoogmaatregel waarbij een tijdelijk woonrecht wordt toegekend.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Deel deze pagina