Gemeente Kasterlee

Naturalisatie

Belgische vlag

Naturalisatie is een gunstmaatregel die wordt verleend door de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de Belgische nationaliteit te verwerven.

Voor wie?

Naturalisatie staat enkel nog open voor personen die aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen bewijzen. Een uitzondering vormen staatlozen die eveneens de naturalisatie kunnen aanvragen.

Voorwaarden?

  • 18 jaar
  • wettig verblijf in België
  • buitengewone verdiensten (wetenschappelijk, sportief of sociocultureel)
  • redenen aangeven waarom betrokkene de Belgische nationaliteit niet kan verkrijgen via een nationaliteitsverklaring artikel 12bis

Voor staatlozen:

  • 18 jaar
  • minimum 2 jaar wettelijk verblijf

Hoe aanvragen?

Een aanvraagformulier en informatiebrochure kan je bij de dienst burgerlijke stand verkrijgen.

Kostprijs?

150 euro

Afhandeling?

De Kamer van Volksvertegenwoordigers behandelt het dossier. De aanvrager wordt Belg vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Je krijgt dan van de dienst bevolking een uitnodiging voor een nieuwe identiteitskaart. 

Openingsuren & contact

Burgerlijke stand

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 16
e-mail
burgerlijkestand@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Bekijk ook:

Deel deze pagina