Gemeente Kasterlee

Gecoro

Wat is de GECORO?

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. De GECORO is in elke gemeente samengesteld op basis van verschillende maatschappelijke geledingen. In onze gemeente is er een vertegenwoordiging voorzien van volgende geledingen: werknemers, zelfstandigen/handelaars/werkgevers, landbouwers en natuur/recreatie/toerisme. 

Wat zijn de taken van de GECORO?

De belangrijkste taak van de GECORO is het adviseren van de gemeenteraad en het schepencollege waarbij afwegingen moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Vanuit de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht. Zij verlenen advies over aanvragen tot verkavelingen, aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen met een grote ruimtelijke impact, ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, enz. De GECORO kan zowel op eigen initiatief adviseren, als op vraag van het schepencollege.

Hoe werkt de GECORO?

Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In onze gemeente telt de GECORO tien effectieve leden en tien plaatsvervangers. De gemeenteraad stelt de leden aan voor de duur van 6 jaar. De huidige leden zijn aangesteld voor de huidige legislatuur. Uit de effectieve leden wordt een voorzitter gekozen. Naast de tien leden stelt de gemeenteraad ook een secretaris aan. De GECORO vergadert maandelijks op elke tweede maandag van de maand met uitzondering van de zomermaanden en onder voorbehoud van voldoende agendapunten.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Deel deze pagina