Gemeente Kasterlee

Gecoro

Wat is de GECORO?

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. De GECORO is in elke gemeente samengesteld op basis van verschillende maatschappelijke geledingen. In onze gemeente is er een vertegenwoordiging voorzien van volgende geledingen: werknemers, zelfstandigen/handelaars/werkgevers, landbouwers en natuur/recreatie/toerisme. 

Wat zijn de taken van de GECORO?

De belangrijkste taak van de GECORO is het adviseren van de gemeenteraad en het schepencollege waarbij afwegingen moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Vanuit de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht. Zij verlenen advies over aanvragen tot verkavelingen, aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen met een grote ruimtelijke impact, ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, enz. De GECORO kan zowel op eigen initiatief adviseren, als op vraag van het schepencollege.

Hoe werkt de GECORO?

Het aantal leden van de GECORO is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. In onze gemeente telt de GECORO tien effectieve leden en tien plaatsvervangers. De gemeenteraad stelt de leden aan voor de duur van 6 jaar. Momenteel is de GECORO nog in voege van de vorige legislatuur in afwachting van de samenstelling van de nieuwe intergemeentelijke GECORO (I-gecoro).

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina