Gemeente Kasterlee

Register onbebouwde percelen

Wat is het register onbebouwde percelen (ROP)?

Het register onbebouwde percelen of ROP is een gemeentelijk register waarin alle actuele en beschikbare onbebouwde percelen in kaart worden gebracht. Een perceel is onbebouwd als er geen gebouwen of constructies aanwezig zijn op het perceel conform de geldende planologische, technisch-stedenbouwkundige en juridische normen. Sinds 2011 beschikt de gemeente Kasterlee over een goedgekeurd ROP. Via het ROP kent de gemeente dus de totale hoeveelheid aan onbebouwde percelen die in aanmerking komen voor bebouwing. In het ROP worden enkel 'nuttige' percelen opgenomen, namelijk gronden waarop effectief kan gebouwd worden. Bermen, nutsvoorzieningen, parken, sportcentra, ... worden niet opgenomen, tenzij bebouwing voor ten minste één woning nog mogelijk zou zijn.

Wat zijn onbebouwde kavels en onbebouwde bouwgronden?

De onbebouwde percelen uit het ROP worden onderverdeeld in 2 categorieën, zijnde onbebouwde kavels en onbebouwde bouwgronden.
Een onbebouwde kavel is een onbebouwd perceel dat opgenomen is in een verkavelingsvergunning van een niet-vervallen verkaveling.
Een onbebouwde bouwgrond is een grond die paalt aan een voldoende uitgeruste weg en die ligt in woongebied of in woonuitbreidingsgebied (dat reeds voor bebouwing in aanmerking komt). 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina