Gemeente Kasterlee

Leegstandregister woningen

Sinds 1 januari 2010 is de gemeente bevoegd voor de inventarisatie van leegstaande panden. Elke gemeente is sinds die datum verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden. In dit register worden dus alle leegstaande gebouwen en woningen opgenomen. Deze gebouwen worden opgenomen op basis van het gemeentelijk leegstandsreglement.
 
De opdracht tot opmaak van een leegstandsregister heeft de gemeente Kasterlee gedelegeerd aan de Intergemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Concreet zal IOK de vaststelling van leegstand, de opmaak en het bijhouden van het leegstandsregister, de beroepsprocedure en de aanvragen tot schrapping op zich nemen.
 
Hoe wordt leegstand vastgesteld?
 
Voor de inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen zal IOK zowel administratieve gegevens raadplegen, als plaatsbezoeken uitvoeren. Dit gebeurt op basis van de indicaties voor leegstand die in het gemeentelijk leegstandsreglement zijn opgenomen. Als IOK kan vaststellen dat het gebouw of de woning minimaal 12 opeenvolgende maanden leegstaat, zal IOK een administratieve akte opmaken en de eigenaar(s) hiervan in kennis stellen.
 
Hoe kan je in beroep gaan tegen een opname in het leegstandsregister?
 
Als eigenaar heb je 30 dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen de beslissing in de administratieve akte. Deze termijn start vanaf de dag na ontvangst van deze administratieve akte. De eigenaar moet dus zelf bewijzen dat de woning of het gebouw niet leeg stond gedurende deze periode van 12 opeenvolgende maanden. Na indiening van het beroep heeft IOK 90 dagen de tijd om een beslissing te nemen over het ingediende beroep en de opname van het pand in het leegstandsregister.
 
Kan mijn pand geschrapt worden uit het leegstandsregister?
 
Bij IOK kan eveneens een schrapping uit het leegstandsregister aangevraagd worden. Hiervoor moet je als eigenaar het bewijs leveren dat het pand gedurende 6 opeenvolgende maanden in gebruik genomen is.
 
Wat zijn de alternatieven?
 
De gemeente wenst met een actief leegstandsbeleid zoveel mogelijk leegstaande panden opnieuw op de markt te brengen. Zo kan je als eigenaar van een leegstaand pand overwegen om dit te renoveren, te verkopen of bijvoorbeeld te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.
 

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina