Gemeente Kasterlee

Retributie inzamelen van afval

Het gemeentebestuur heft een retributie op het aanbrengen van een aantal fracties op het recyclagepark en het ophalen van grof vuil en het ophalen van afval.

Goedkeuringsdatum = GR 28/11/2023 - Publicatiedatum = 29/11/2023

Het college van burgemeester en schepenen stelt het tarief voor de inzameling van landbouwfolie vast:

Goedkeuringsdatum: CBS 15/5/2023 - Publicatiedatum: 22/5/2023

Daarnaast is er in het kader van de opstart van Diftar ook een belastingreglement op afvalstoffen: zie hier

Voor wie?

De retributie is verschuldigd door iedereen die bepaalde fracties aanbrengt op het recyclagepark of afval laat ophalen.

Voorwaarden?

De voorwaarden van de retributie zijn opgesomd in het reglement.

Kostprijs?

De tarieven zijn vastgelegd in het reglement in bijlage en worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven vindt u terug in de tabel in bijlage.