Gemeente Kasterlee

Subsidiereglement tussenkomst huur in alternatieve locaties in het kader van het vaccinatiecentrum Tielenhei

Gelet op het feit dat de sporthal Tielenhei gebruikt wordt als vaccinatiecentrum en dit voorlopig tot uiterlijk 31/10/2021, is de sporthal niet beschikbaar voor diverse verenigingen, scholen en instellingen. De gebruikers dienen daarom uit te wijken naar alternatieve locaties. 

Voor wie?

Dit reglement regelt het toekennen van subsidies voor erkende verenigingen, scholen of instellingen voor een compensatie van de huur van de vrijetijdsinfrastructuur.

  • Vanaf 01/02/2021 zolang de sporthal Tielenhei gebruikt zal worden als vaccinatiecentrum en de sporthal niet beschikbaar is voor de verenigingen of scholen
  • Voor de vaste gebruikers van sporthal Tielenhei zoals bekend in het bezettingsrooster 2020-2021, en die de intentie hebben om in het werkingsjaar 2021-2022 opnieuw gebruik te maken van sporthal Tielenhei

Voorwaarden?

  1. Voor een erkende vereniging, die in het werkingsjaar 2020-2021 ingeroosterd staat als gebruiker van sporthal Tielenhei en de intentie heeft om in het werkingsjaar 2021-2022 opnieuw volgens een vast bezettingsrooster haar activiteiten te willen beoefenen in sporthal Tielenhei.
  2. Voor de scholen van Tielen die in het schooljaar 2020-2021 ingeroosterd staan als gebruiker van sporthal Tielenhei en tevens de intentie hebben om in het schooljaar 2021-2022 opnieuw gebruikt te maken van sporthal Tielenhei voor de lessen lichamelijke opvoeding.

Het verschil tussen de retributie die de vereniging voor het oorspronkelijk lokaal in sporthal Tielenhei betaald zou hebben en de retributie die betaald wordt voor de alternatieve locatie wordt gecompenseerd.

Dit reglement is niet cumuleerbaar met het “Subsidiereglement tussenkomst huurverschil in gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur in het kader van Covid-19”.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt uitsluitend digitaal,  via het digitaal loket tegen 15/7 en uiterlijk 15/12 via het daarvoor voorziene aanvraagformulier.

Afhandeling?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie volgens de voorwaarden van het retributiereglement vrijetijdsinfrastructuur en binnen de perken van het goedgekeurde meerjarenplan.

De uitbetaling volgt een maand na de goedkeuring door het college.

Reglement?

Het volledige reglement vind je op deze pagina onder "Downloads".

Openingsuren & contact

Dienst Vrijetijdsinfrastructuur

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 22
e-mail
vti@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina