Gemeente Kasterlee

Mantelzorg - statuut

Mantelzorgers bieden hulp en ondersteuning aan mensen met een zorgnood. Vaak doen ze dit voor een partner, ouder of kind. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. Veel inwoners nemen de rol van mantelzorger op voor een familielid, buur, vriend of kennis. Mantelzorg komt ook in verschillende maten en gewichten. Dit hangt af van de zorg die iemand nodig heeft samen met het aantal mantelzorgers waarop iemand kan terugvallen. Sommige mensen doen als eens een boodschap voor een zorgbehoevende. Andere mensen nemen de volledige zorg op hun schouders: het volledige huishouden, de was en de plas, persoonlijke hygiëne tot en met bankzaken en administratie.
Een ding hebben alle mantelzorgers echter gemeen. Ze doen dit geheel vrijwillig, uit eigen beweging en zonder iets in ruil te verwachten van de zorgbehoevende. Zonder de inzet van al deze mantelzorgers zou het voor heel veel inwoners niet mogelijk zijn om nog in een thuissituatie te wonen.

Om de inzet van mantelzorgers erkentelijk te zijn, zijn er twee types van statuten uitgewerkt. Sinds 1 september 2020 kan je je als mantelzorger laten erkennen door een van deze twee statuten aan te vragen via het ziekenfonds: het algemeen statuut waar (nog) geen sociale voordelen of rechten aan gekoppeld zijn en de erkenning als mantelzorger mét sociale voordelen.


De kans bestaat dat je als mantelzorger niet in aanmerking komt voor een van deze twee statuten simpelweg omdat je niet voldoet aan alle voorwaarden. Als lokaal bestuur wenst de gemeente Kasterlee uitdrukkelijk te onderlijnen dat ook de inspanningen van die mantelzorgers ten zeerste worden gewaardeerd.

Voor wie?

Om het statuut aan te vragen, moet je als mantelzorger wel voldoen aan een aantal criteria. Hieronder vind je voor beide statuten de voorwaarden.

Het algemeen statuut:

Aan dit statuut hangen geen sociale voordelen. Aanvragen doe je door een verklaring op eer op te stellen samen met de zorgbehoevende en door te geven aan het ziekenfonds van deze laatste. Je moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder vind je de belangrijkste voorwaarden:

 • De mantelzorger geeft regelmatig hulp en ondersteuning bij bijvoorbeeld het helpen bij maaltijden, wassen en aankleden, boodschappen doen, …
 • Er is een nauwe affectieve, geografische relatie of vertrouwensrelatie tussen mantelzorger en zorgvrager.
 • De zorgvrager moet naast de mantelzorger minstens door 1 professionele zorgverlener ondersteund worden.

Het statuut met sociaal voordeel:

Dit statuut vraag je eveneens aan door een verklaring op eer te bezorgen aan het ziekenfonds van de zorgbehoevende, samen met een bewijs van zorgbehoevendheid. Om voor dit statuut in aanmerking te komen, moeten zowel mantelzorger als zorgbehoevende aan een aantal criteria voldoen. We sommen de belangrijkste graag even op:

Voor de mantelzorger:

 • Je geeft doorlopend of regelmatig hulp en zorg aan de zorgvrager voor minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar.
 • Je geeft die zorg niet vanuit je beroep of als vrijwilliger.
 • Je houdt rekening met de noden en levenswensen van de zorgvrager.
 • De zorgvrager moet naast de mantelzorger minstens door 1 professionele zorgverlener ondersteund worden.

Voor de zorgvrager:

 • Je woont in een thuissituatie
 • Je beschikt over een attest dat je zorgbehoevendheid aantoont. Dit kan zijn:
  • Bij meerderjarige (ouder dan 21 jaar) zorgvragers een attest met minstens 12 punten op de graad van zelfredzaamheid voor de integratietegemoetkoming scoren.
  • Erkend zijn in het kader van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
  • Erkend zijn ik kader van een zorgbudget voor ouderen met een score van minstens 12 punten. 
  • Als de zorgvrager minderjarig is, gelden de scores van het groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Je moet ten minste 12 punten scoren of ten minste 6 punten in de derde pijler.

Hoe het mantelzorgverlof aanvragen:

Met het type 2 erkenningsattest kan je bij je werkgever mantelzorgverlof aanvragen. Je doet dit door een aangetekend schrijven of een brief te bezorgen aan je werkgever, met het bewijs van je erkenning als mantelzorger. Dit moet je minstens 7 dagen voor de ingangsdatum van het verlof, tenzij je een kortere periode overeenkomt met je werkgever.

Niet onbelangrijk: Deze erkenning is slechts 1 jaar geldig en een zorgbehoevende kan ook nooit meer dan 3 mantelzorgers hebben met dit statuut.

Hoe aanvragen?

Beide aanvragen worden door het ziekenfonds van de zorgbehoevende behandeld. Het is aan hen dat je de aanvraag al dan niet met de nodige bewijzen doorgeeft. Zij bepalen of je al dan niet in aanmerking komt voor het aangevraagde statuut.

Heb je nog vragen over deze statuten? Dan kan je je het beste tot je ziekenfonds richten.

Openingsuren & contact

Welzijnsdienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 83 22
e-mail
welzijn@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina