Gemeente Kasterlee

Subsidiereglement tussenkomst huurverschil Gemeentelijke Vrijetijdsinfrastructuur in het kader van Covid-19

columns-coins-grass.jpg

Gelet op de maatregelen die diverse verenigingen moeten nemen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, dienen sommige erkende verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur uit te wijken naar andere locaties dan die ze normaal gebruiken voor de beoefening van hun activiteiten. Naast de basismaatregelen zoals handhygiëne en social distance, werden hen bijkomend nog extra maatregelen opgelegd zoals onder andere, maar niet beperkt tot:

- voldoende verluchte, geventileerde ruimtes

- minimale oppervlaktes per persoon, afhankelijk van sectorprotocol of soort activiteit

Voor wie?

Dit reglement regelt het toekennen van subsidies voor erkende verenigingen voor een compensatie van de huur van de vrijetijdsinfrastructuur.

  • Vanaf 01/08/2020 zolang de sectorprotocollen in het kader van Covid-19 voor de activiteiten van de verenigingen van kracht zijn
  • Voor erkende Kastelse verenigingen

Voorwaarden?

  1. Je bent een erkende Kastelse vereniging, die in het werkingsjaar 2020-2021 een huurcontract type H/ G heeft afgesloten met het gemeentebestuur Kasterlee en die omwille van de sectorprotocollen dient uit te wijken naar een groter lokaal.
  2. Je bent een erkende Kastelse vereniging die in het werkingsjaar 2019-2020 gebruik maakte van de OC’s, Lighahof, turnzalen, sporthallen en die omwille van de sectorprotocollen dienen uit te wijken naar een groter lokaal.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt digitaal. De aanvraag moet altijd gebeuren door invullen van het aanvraagformulier op het digitaal loket dit uiterlijk binnen de 3 maanden na de factuurdatum.

Afhandeling?

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie volgens de voorwaarden van het retributiereglement vrijetijdsinfrastructuur en binnen de perken van het goedgekeurde meerjarenplan. 

De uitbetaling volgt een maand na de goedkeuring door het college.

Reglement?

Het volledige reglement vind je op deze pagina onder "Downloads".

Openingsuren & contact

Dienst Vrijetijdsinfrastructuur

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 83
e-mail
vti@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur / 18-20 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina