Gemeente Kasterlee

Economisch leven tijdens coronacrisis

Richtlijnen voor de detailhandelaar - update 26/12/2021

 • Maak afspraken zichtbaar buiten en in de vestiging, o.m. over het dragen van een
  mondmasker, het gebruik van de toiletten en het wassen van handen. Een model van affiche
  en een communicatiekit zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie (bit.ly/
  GidsHandel).
 • Informeer uw werknemers inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en externen zoals klanten,
  cliënten, leveranciers, onderaannemers, freelancers, bezoekers en anderen die met de
  onderneming in contact komen, over de regels in uw onderneming. Doe dit bij elke wijziging
  van de maatregelen. Heel wat mensen zullen wellicht concrete vragen hebben: het is belangrijk
  om hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten via affiches, informatiepanelen, uw
  intranet of uw website.
 • Nachtwinkels moeten sluiten tussen 23u en 5u ‘s morgens.
 • Wachtrijen buiten de winkel moeten vermeden worden. Alles moet gedaan worden om de afstand van 1,5 meter te garanderen tussen de mensen in de wachtrij en om samenscholingen te vermijden. Als er andere maatregelen genomen worden door de lokale autoriteiten, dan moeten deze gerespecteerd worden.
 • Klanten mogen ontvangen worden in groepen van maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Gezelschappen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.
 • Laat maximaal 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte toe. Indien
  echter de voor de klant toegankelijke vloeroppervlakte kleiner is dan 20 vierkante meter, is de toegang voor twee klanten toegestaan (eventueel aangevuld met kinderen tot en met 12 jaar, begeleiders van hulpbehoevenden of personen uit hetzelfde huishouden).
 • Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren. Voorzie waar mogelijk vloermarkeringen, linten, fysieke barrières of een te volgen loopcircuit.
 • Als de toegankelijke vloeroppervlakte groter is dan 400 vierkante meter, moet er een
  toereikende toegangscontrole worden voorzien. Een toereikende toegangscontrole houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen, zoals de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod, de richtlijn die vastlegt wat het maximaal aantal toegelaten personen is die samen mogen winkelen en de social distancing.
 • Zorg voor een goede verluchting en ventilatie van uw winkel. Laat daarom de deuren zoveel mogelijk open staan.

Alle details vindt u in de gids voor de handel bij downloads op deze pagina.

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 84 85 19
e-mail
lokale.economie@kasterlee.be

De dienst lokale economie is enkel open op afspraak. 

Deel deze pagina