Gemeente Kasterlee

Belasting milieubelasting

Nieuw reglement vanaf 01/01/2020

Het gemeentebestuur heft een algemene milieubelasting.

Goedkeuringsdatum = GR 22/10/2019 
Publicatiedatum = 28/10/2019

BETALINGSUITSTEL MILIEUBELASTING IKV CORONA

In het kader van de steunmaatregelen coronavirus verleent het gemeentebestuur een betalingsuitstel voor deze aanslag. De uiterste betaaldatum voor deze milieubelasting wordt dan 31 oktober 2020 in plaats van 13 mei. 

In de gemeenteraad van 22 oktober 2019 keurde de gemeenteraad de milieubelasting voor de periode 2020 – 2025 goed. De belasting wordt vastgesteld als volgt:

  • - Voor de eenpersoonsgezinnen: 36 euro
  • - Voor de gezinnen van 2 of meer personen: 55 euro

Het volledige reglement is te raadplegen bij downloads. 

Op de achterkant van het aanslagbiljet is een korte samenvatting van dit reglement te vinden. Door een administratieve vergissing staat in deze samenvatting voor de gezinnen van 2 of meer personen foutief een bedrag van 50 euro vermeld in plaats van 55 euro. Het bedrag van de aanslag zelf is wel correct.

Voor wie?

De milieubelasting is verschuldigd door het hoofd van ieder gezin, verblijvend in een woning of in een gedeelte ervan en ingeschreven op 1 januari van het dienstjaar in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Kasterlee.

Voorwaarden?

De voorwaarden zijn opgesomd in het reglement.

Kostprijs?

De tarieven zijn opgesomd in het belastingsreglement.

Afhandeling?

De belasting wordt via een kohier ingevorderd.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn gesloten. Je kan enkel op afspraak langskomen, en enkel voor dringende zaken. Elke werkdag kan je ons telefonisch bereiken tijdens onderstaande uren.

Deel deze pagina