Gemeente Kasterlee

Belasting milieubelasting

Nieuw reglement vanaf 01/01/2020

Het gemeentebestuur heft een algemene milieubelasting.

Goedkeuringsdatum = GR 22/10/2019 
Publicatiedatum = 28/10/2019

Aanpassing i.k.v. corona:

Goedkeuringsdatum = GR 26/5/2020
Publicatiedatum = 5/6/2020

Aanpassing i.k.v. opstart Diftar:

Goedkeuringsdatum = GR 27/4/2021
Publicatiedatum = 29/4/2021

Het volledige reglement is te raadplegen bij downloads. 

Voor wie?

De milieubelasting is verschuldigd door het hoofd van ieder gezin, verblijvend in een woning of in een gedeelte ervan en ingeschreven op 1 januari van het dienstjaar in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente Kasterlee.

Voorwaarden?

De voorwaarden zijn opgesomd in het reglement.

Kostprijs?

De tarieven zijn vastgelegd in het reglement in bijlage en worden jaarlijks geïndexeerd. De geïndexeerde tarieven vindt u terug in de tabel in bijlage.

Afhandeling?

De belasting wordt via een kohier ingevorderd.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina