Gemeente Kasterlee

Belasting tweede verblijven gepubliceerd 28/10/19

Nieuw reglement vanaf 01/01/2020

Huidig reglement tot 31/12/2019

Het gemeentebestuur heft een belasting op tweede verblijven.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het tweede verblijf.

Voorwaarden?

De voorwaarden worden opgesomd in het reglement.

Hoe aanvragen?

Er is een verplichting om aangifte te doen bij het gemeentebestuur via een vastgesteld formulier.

Kostprijs?

500 euro per tweede verblijf.

Afhandeling?

De belasting wordt ingevorderd via een kohier.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Deel deze pagina