Gemeente Kasterlee

Belasting reclameborden gepubliceerd 28/10/19

Nieuw reglement vanaf 01/01/2020

Huidig reglement tot 31/12/2019

Het gemeentebestuur heft een belasting op reclameborden voor publiciteitsdoeleinden.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon, die beschikt oven het recht om gebruik te maken van het aanplakbord.

Voorwaarden?

De voorwaarden van de belasting worden opgesomd in het reglement.

Hoe aanvragen?

De belastingplichtigen dienen uiterlijk op 1 april van het aanslagjaar aangifte te doen volgens de toestand op 1 maart. De borden geplaatst in de loop van het jaar en die niet zijn opgenomen in de oorspronkelijke aangifte, dienen opgegeven te worden binnen de veertien dagen na plaatsing.

Kostprijs?

75 euro per vierkant meter of gedeelte van een vierkante meter.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Deel deze pagina