Gemeente Kasterlee

Notariële vastgoedinformatie

Bij de aankoop of vervreemding van een stuk grond of een woning, gaat de notaris - alvorens authenticiteit te verlenen aan de akte - na welke stedenbouwkundige toestand rust op het onroerend goed. Hij doet dit via notariële inlichtingen die hij aanvraagt bij de dienst ruimtelijke ordening. Zo gaat de notaris na of er voor het huis een bouwvergunning is afgeleverd, of alle constructies (bv. woning zelf, tuinhuisjes) vergund zijn, of er bouwovertredingen zijn vastgesteld, in welk bestemmingsgebied (woongebied, agrarisch gebied, natuurgebied,…) het gelegen is, of de woning voorkomt op de lijst van leegstand en/of verwaarlozing, enzovoort.

Voor wie?

Iedereen die grond of gebouwen wilt verkopen of vervreemden.

Hoe aanvragen?

De notaris vult een aanvraagformulier in. Dit kan je als bijlage vinden.

Kostprijs?

Een notariële vastgoedinformatie kost 39,00 euro per kadastraal perceel. De notaris krijgt de notariële inlichtingen binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag.

Afhandeling?

De aanvraag wordt door de dienst ruimtelijke ordening ter advies voorgelegd aan de dienst financiën. Nadat alle betrokken diensten de aanvraag behandeld hebben, zorgt de dienst ruimtelijke ordening ervoor dat de notariële vastgoedinformatie bij de notaris terechtkomt.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina