Gemeente Kasterlee

inzet van seizoenarbeiders

Gouverneur Cathy Berx vaardigde op 26 augustus 2020 een nieuw politiebesluit uit over de inzet van seizoensarbeiders. Ondertussen heeft de gouverneur het politiebesluit verlengd tot en met 30 november 2020.

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Antwerpen als
seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD
Buitenlandse Zaken als rode of oranje zone is aangeduid, moeten bij aankomst in de provincie in quarantaine gaan en moeten zich meteen laten testen op het coronavirus COVID-19.


De werkgevers in de provincie Antwerpen kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet de seizoenarbeider meteen een arts naar keuze raadplegen.

De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Antwerpen tewerkgesteld in
dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, moet de ganse groep worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.


Elk werkgever kijkt toe op het niet-tewerkstellen van seizoenarbeiders in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Of wanneer deze seizoenarbeiders symptomen vertonen van een luchtweginfectie, koorts of hoest.

Het volledige politiebesluit kan je raadplegen bij 'downloads'. 

Openingsuren & contact

Dienst noodplanning

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 24
e-mail
geert.andries@kasterlee.be

Deel deze pagina