Gemeente Kasterlee

Corona-maatregelen: een overzicht

Op maandag 27 juli kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen. Later nam ook de gouverneur nog bijkomende maatregelen voor heel de provincie Antwerpen. Ook op gemeentelijk niveau werden nog bijkomende maatregelen genomen. Lees verder voor een overzicht.

BESLISSINGEN NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD 27 JULI 2020

Vanaf woensdag 29 juli tot eind augustus (al minstens 4 weken dus) zullen de volgende maatregelen van kracht zijn:
 • De sociale bubbel moet uit dezelfde 5 personen bestaan voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf moeten niet meegerekend worden. Die 5 personen zijn mensen bovenop je gezin met wie je dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.

 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.

 • Evenementen die een groot publiek trekken moeten strikt beperkt blijven tot maximum 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.

 • Boodschappen moet je opnieuw alleen doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak).

 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.

 • De contactopsporing zal worden versterkt in specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.
Meer info:


BIJKOMENDE BESLISSINGEN GOUVERNEUR 29 JULI 2020

Gouverneur Cathy Berx nam nog bijkomende maatregelen voor heel de provincie Antwerpen. Deze bijkomende regels gelden dus ook voor onze gemeente: 

 • Het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 uur en 6 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 uur en 6 uur, tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis, …). Inrichtingen die behoren tot de horecasector sluiten om 23 uur;

  UPDATE 07/08: In de provincie Antwerpen zal de avondklok niet gehandhaafd worden tijdens de hittegolf. Meer info lees je hier. 

 • Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet te allen tijde op het openbaar domein en
  elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats van het gehele grondgebied
  van de provincie Antwerpen verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben;

 • MONDMASKERS: AANGEPAST OP 5 AUGUSTUS 2020 DOOR DE GOUVERNEUR

  Vanaf de leeftijd van 12 jaar ben je verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.

  Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis). Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensieve sport- en arbeidsinspanningen met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting niet tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.

  Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

 • In alle inrichtingen die behoren tot de horecasector moet de fysieke afstand van
  1,5 meter tussen de gezelschappen aan de tafels te allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.

 • In inrichtingen die behoren tot de horecasector wordt het gezelschap aan een tafel
  beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde huishouden.

 • Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten
  deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden. Ondernemers en
  uitbaters, die onder de registratieplicht vallen, mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in deze politieverordening en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens moeten na vier weken vernietigd worden;

 • Voor markten, gelden dezelfde regels als voor winkels. De markt wordt individueel
  bezocht of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen die onder hetzelfde
  dak wonen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is en dit niet langer dan
  de periode van maximum 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter
  plaatse zijn verboden;

 • Telethuiswerk wordt verplicht, behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is;

 • SPORT : AANGEPAST OP 5 AUGUSTUS 2020 DOOR DE GOUVERNEUR

  • Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd

  • Voor sporten in georganiseerd verband geldt:

   • Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden
    • De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
    • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
    • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
    • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.
   • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
    • De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
    • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
    • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
    • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht
   • Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
     • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
     • Enkel contactloos sporten is toegestaan
     • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
  • Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:
   • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
   • Enkel contactloos sporten is toegestaan
   • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.
  • Voor sporten in fitnesscentra :
   • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het
   • aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol. De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.


 • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22 uur en
  6 uur.

 • Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

Meer info:

 • De Politieverordening van de gouverneur kan je raadplegen bij downloads, hier op de pagina. 
 • website gouverneur

BIJKOMENDE BESLISSINGEN BURGEMEESTER 29 JULI 2020

 • Op volgende plaatsen is het dragen van een mondneusmasker ook verplicht:
  • het recyclagepark;
  • de minigolfterreinen; hiervoor geldt eveneens de registratieplicht zoals opgelegd in de horeca;
  • Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
 • Muziekoptredens en andere animatie (zoals bingo-avond, quiz, live- optredens, dj, ...) bij evenementen worden verboden. Daarnaast is extra animatie in horecagelegenheden eveneens verboden.

 • Bij de burgerlijke plechtigheid van huwelijken wordt het maximum aantal personen beperkt tot 10. Kinderen onder de 12 jaar, gemeentepersoneel en burgemeester of schepen worden niet meegeteld om het maximum van 10 te bepalen.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op maandag 27 juli reeds dat de september-kermis in Kasterlee en Lichtaart wordt afgelast, net zoals de Molenfeesten. 

Ook kaboutervertellingen kunnen heel augustus niet plaatsvinden door de verstrengde corona-maatregelen. 

Meer info: 

 • Het besluit van de burgemeester kan je raadplegen bij downloads, hier op de pagina. 

HANDHAVING (update 8 augustus 2020)

Voor de éne is het prachtig weer, voor de andere is het veel te warm. Om iedereen van de buitenlucht te laten genieten, heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, beslist dat er geen controles zullen gebeuren tijdens deze hittegolf op de avondklok. Je moet dus niet vanaf 23.30 uur binnen zitten, zodat je ook van de buitenlucht kunt genieten wanneer het wat afgekoeld is. Let wel, het samenscholingsverbod van meer dan 10 mensen, het sluitingsuur voor de horeca, de bubbel van 5,... blijven wel van kracht. Zie verder https://www.cathyberx.be/

In samenspraak met de burgemeesters van onze politiezone delen we mee dat de Politie Regio Turnhout tijdens deze hittegolf  geen controles zal doen op de avondklok. Het dragen van het mondmasker zal gecontroleerd worden aan en in de horecazaken, de winkels en andere drukke plaatsen. Op plaatsen waar er nagenoeg geen gevaar is op het overdragen van het coronavirus, zoals in de bossen en de velden, zal de politie geen controles plannen. Op de drukke plaatsen dus wel!

Alle andere bepalingen zoals het samenscholingsverbod van meer dan 10 personen, de bubbel van 5, het sluitingsuur van de horeca om 23 uur, de afstandsregels van minimum 1,5 meter,... zullen wel gecontroleerd worden.
 

Meer info:  website politie Regio Turnhout

Openingsuren & contact

Dienst noodplanning

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 24
e-mail
geert.andries@kasterlee.be

Bekijk ook:

Deel deze pagina