Gemeente Kasterlee

Evenementen : gebruik CERM-tool (COVID Event Risk Model) en CIRM-tool (COVID Infrastructure Risk Model)

Events in Coronatijden

Sinds vorig jaar dienen organisatoren van een publiek toegankelijk evenement in de meeste gevallen een CERM en soms een CIRM in te dienen, Hieronder krijg je meer uitleg hierover.

Voor wie?

Voor alle verenigingen, organisatoren en burgers die in onze gemeente een publiek toegankelijk occasioneel evenement willen organiseren:

 • Het is mogelijk publiek te ontvangen tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen, met een maximum van:

  • Binnen: een zittend publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit, zonder 2000 personen tot en met 29 juli 2021 en zonder 3000 personen vanaf 30 juli 2021 te overschrijden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen;
  • Buiten: een publiek van maximum 2500 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 5000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.

  Tijdens deze activiteiten moeten volgende minimale regels en het toepasselijke protocol gevolgd worden:

  1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  2. een afstand van 1,5 m tussen elke groep toeschouwers wordt gegarandeerd;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen (bv. een gelaatsscherm).
  4. de inrichting organiseert zich zodanig dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten;
  5. de openbare ruimte met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  6. de uitbater of organisator stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van het personeel en de bezoekers;
  7. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  8. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  9. de openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 1.00 uur.

  Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend tijdens sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen, moeten de horecaregels nageleefd worden. Echter, het geluidsniveau van 80 decibels kan worden overschreden. Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen eveneens worden aangeboden.

  Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit. Tijdens eenzelfde activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan acht personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

  Bovenstaande activiteiten moeten worden georganiseerd met voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online tool CERM, en wanneer van toepassing vult de uitbater de CIRM in (https://www.covideventriskmodel.be), en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid. Er is geen toelating van de bevoegde lokale overheid, noch CIRM/CERM vereist indien het publiek minder dan 100 personen binnen of minder dan 200 personen buiten bedraagt.

 • De tool kan een beslissingsinstrument vormen voor de burgemeester om een vergunning voor je evenement toe te staan en/of te weigeren!
 • De CERM-tool staat online ter beschikking via deze hyperlink.

Voorwaarden?

Publiek toegankelijke evenementen kunnen alleen maar veilig georganiseerd worden onder strikte voorwaarden opgelegd in de toegezonden burgemeesterbeslissing en/of de van toepassing zijnde protocollen. .

Hoe aanvragen?

Had je reeds een vergunning ontvangen voor je evenement in 2021? Dan nog blijft het verplicht om de CERM-tool te gebruiken in de voorkomende situaties (openbare weg en/of meer dan 200 personen). De CERM-tool kan je via deze hyperlink raadplegen

Organisatoren die nog geen vergunning hebben ontvangen, dienen deze tool ook verplicht te gebruiken!

Wens je een afwijking op het maximaal aantal toegelaten zittend publiek in een permanente infrastructuur, dan moet je hiervoor een uitzonderingsaanvraag indienen via de CIRM-scan. Je kan alle informatie omtrent deze procedure hier terugvinden.

Afhandeling?

Het resultaat van je CERM-scan (de risico-analyse van je evenement) en eventueel de CIRM-scan, bezorg je zo snel mogelijk aan het evenementenloket via e-mail (evenementen@kasterlee.be).

De gemeente zal vervolgens herbekijken of je je vergunning ongewijzigd kan behouden, dan wel er een bijsturing noodzakelijk is of - in het slechtste geval - je vergunning wordt geweigerd of terug wordt ingetrokken.

Openingsuren & contact

Evenementenloket

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 80
e-mail
evenementen@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Bekijk ook:

Het uitgeschreven COVID Event protocol kan je hier terugvinden

Deel deze pagina