Gemeente Kasterlee

Subsidie fuifbussen

Vanaf 1 april 2020 kan een vereniging erkend door het gemeentebestuur, maximum 1 keer per jaar een subsidie voor fuifbussen aanvragen wanneer zij een fuif organiseert. Per fuif kunnen maximum twee bussen gesubsidieerd worden.

De subsidie bedraagt de helft van de kostprijs van de huur van een fuifbus met een maximumbedrag van 250 euro per bus per fuif. Maximum twee bussen per fuif, worden gesubsidieerd. De subsidie wordt uitbetaald na voorlegging van het factuur.

Voor wie?

Erkende verenigingen die fuifbussen inleggen bij het organiseren van een fuif in Kasterlee.

Voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een fuifbus voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • Je organiseert een fuif (optreden, festival …). Het gaat meestal om een openbare dansgelegenheid waar (meestal) elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt.  Sport- en andere evenementen zijn uitgesloten.
 • Jouw fuif vindt plaats in de gemeente Kasterlee.
 • Je verwacht op jouw fuif minstens 500 bezoekers.
 • De fuiflocatie en de haltes zijn vlot bereikbaar voor de fuifbus.
 • Als fuiforganisator of fuifbusbegeleider mag je geen enkele vorm van toegangs- of gebruiksgeld vragen aan de gebruikers van de bus.
 • Het gemeentebestuur moet altijd toegang krijgen tot de fuif en de fuifbus om het gebruik ervan te controleren.
 • Ten laatste 4 weken na de fuif bezorg je de facturen voor het huren van de bus(sen) aan de jeugddienst van de gemeente.

De fuifbus vervoert fuifgangers uit de nabije omgeving van de fuiflocatie; de 3 deelgemeenten Kasterlee, Lichtaart en Tielen worden opgenomen in het rittenschema. Het parcours verbindt belangrijke plaatsen en de rit duurt maximum een uur. Je maakt een overzicht met het rittenschema, de tijdstippen van het bedienen van de opstapplaatsen en de opstapplaatsen zelf.

Goede promotie is belangrijk voor het slagen van een fuif. In al jouw flyers, affiches, op jouw website,… verwijs je naar de gemeente Kasterlee als ondersteunende overheid. Dit doe je met het gemeentelijke logo, tekst,… die de gemeente jou bezorgt.

Ook laat je ten laatste zes weken voor jouw fuif plaatsvindt, weten aan de mogelijke fuifgangers dat er fuifbussen zullen zijn en op welke uren die rijden. De uurregeling hangt 48 uur voor de fuif ook aan elke stopplaats, op de fuif zelf en op de fuifbus. Na afloop van de busritten wordt deze uurregeling ook weggehaald.

Als fuiforganisator voorzie je in elke fuifbus minstens één fuifbusbegeleider. Die persoon is aanwezig voor de eerste rit start en blijft tot na de laatste stopplaats van de laatste rit.

De fuifbusbegeleider…

 • … is een aanspreekpunt voor de passagiers en de chauffeur.
 • … houdt de sfeer in de bus in de gaten en verwittigt de chauffeur als er problemen zijn.
 • … controleert samen met de chauffeur de staat van de bus voor en na de ritten aan de hand van een plaatsbeschrijving.
 • … is minstens achttien jaar.
 • … is niet onder invloed (van alcohol, drugs of andere gedragsbeïnvloedende middelen).
 • … beschikt over een GSM en belangrijke telefoonnummers van de fuiforganisatoren en lokale diensten.

NIET-NALEVING VAN DE VOORWAARDEN

Wanneer de voorwaarden van dit reglement niet worden nageleefd, kan het college beslissen om geen subsidie toe te kennen of de aanvraag te weigeren.

Hoe aanvragen?

Je dient minstens acht weken voor de fuifdatum het volledige digitale aanvraagformulier in bij de jeugddienst.
Bij de digitale aanvraag zijn volgende bijlagen toe te voegen: het rittenschema, de opstapplaatsen en een overzicht van de communicatiekanalen.

Openingsuren & contact

Jeugddienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 23
e-mail
jeugd@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina