Gemeente Kasterlee

Scholen

De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Vanaf vrijdag 15 mei kunnen scholen de deuren openen voor een pilootfase. Zo kan er tijdens het weekend waar nodig worden bijgestuurd.

  • Het kleuteronderwijs blijft gesloten, minstens tot eind mei.
  • In het lager onderwijs start enkel het eerste, tweede en zesde jaar. 
  • In het middelbaar onderwijs zouden enkel de laatste jaren mogen starten.
  • Over het hoger onderwijs en andere opleidingsvormen (volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs) moet nog een beslissing worden genomen.
  • Alle recente en uitgebreide info over het onderwijs lees je hier: Onderwijs Vlaanderen

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er voorlopig niets. Zij krijgen de noodzakelijke nieuwe leerstof nog steeds voltijds op afstand via ‘preteaching’.

Elke school maakte een eigen uitgebreide risicoanalyse. Op basis hiervan bepaalt de school of en in welke mate ze het voorstel van de overheid kan realiseren. Tal van factoren spelen hierbij een rol, waaronder de grootte van de klaslokalen en het beschikbare aantal leerkrachten. Elke school informeert rechtstreeks de ouders van zodra er duidelijkheid is

Scholen blijven ook de noodopvang voor hun rekening van kinderen wiens ouders een beroep hebben uit de lijst van essentiële beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Scholen en lokale besturen zoeken samen oplossingen voor de goede opstart van alle scholen. 

Gemachtigd opzichters

Vanaf maandag 11 mei staan de gemachtigd opzichters 's morgens terug paraat om kinderen over te steken aan drukke oversteekplaatsen. Scholen zijn pas een weekje later open, maar we willen kinderen die naar de opvang gaan als de winkels en bedrijven terug open zijn, ook helpen oversteken. Op vraag van de scholen besliste de crisiscel om meerdere keer per dag een gemachtigd opzichter te voorzien, maar op mindere plaatsen (zie document bij 'downloads' met alle aangepaste uren en plaatsen). 


Hulp voor leerkrachten

Met veel zorg en inzet werd er door alle schoolteams in onze regio ingespeeld op de ingrijpende veranderingen door de Corona-maatregelen. We zijn er van overtuigd dat deze zorg heel wat betekent voor alle kids thuis! We zijn er ons ook van bewust dat deze situatie vooral voor onze kwetsbare gezinnen, kinderen en jongeren erg zwaar kan zijn, zowel psychisch als op schools vlak, waar een mogelijke schoolachterstand verwacht kan worden (zeker als de maatregelen na de paasvakantie mogelijk verlengd worden).

Daarom heeft het Huis van het Kind Middenkempen voor leerkrachten een document opgemaakt 'Hoe gaat het met onze kids?'. Het volledige document kan je downloaden rechts op de pagina. 

Het Huis van het Kind vraagt leerkrachten om zo mogelijk persoonlijk in contact te gaan met de leerlingen en ouders, in het bijzonder met hen die het meest kwetsbaar zijn. Voor deze jongeren kan dit een wereld van verschil betekenen!

 

Openingsuren & contact

Dienst onderwijs

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
0472 81 01 09
e-mail
onderwijs@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina