Gemeente Kasterlee

Openbaar onderzoek Beleidsplan Ruimte Antwerpen

Het is hoog tijd om het gebruik van de ruimte te (her)bekijken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte in onze provincie niet toeneemt. Als ook in de toekomst elke functie (wonen, industrie, natuur, landbouw, …) zijn eigen aparte zone vraagt, komen we op termijn in de problemen.

In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA geven we aan waar we met de ruimtelijke ordening op het grondgebied van de provincie Antwerpen naartoe willen. Het PBRA bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie. Met het PBRA werken we mee aan het welzijn en de welvaart van onze inwoners, én aan een hoge omgevingskwaliteit.

Van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 loopt de publieke raadpleging over de conceptnota voor het PBRA en kan je je mening geven.

De informarkten zijn doorlopend toegankelijk van 19u tot 21u. Je komt langs wanneer het jou het beste past:

* donderdag 19/9/2019 in het provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

* maandag 23/9/2019 in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

 

Reageren doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, ten laatste op 18 oktober 2019 en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen op één van de volgende manieren:

* per mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;

* per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;

* door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen);

* door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens 1 van de infomarkten.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Bekijk ook:

www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte

Deel deze pagina