Gemeente Kasterlee

Verkiezingen, stemmen bij volmacht

Voor elke Belg is het verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Wanneer iemand hiertoe niet in de mogelijkheid is, kan deze een volmacht geven aan een andere persoon om alsnog een stem uit te brengen.

 

Voor wie?

Volgende kiezers kunnen een volmacht geven als ze zelf niet kunnen gaan stemmen: 

 1. kiezers die wegens ziekte of handicap niet in de mogelijkheid zijn om zich naar het stembureau te begeven. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest 
 2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen : 
  1. in het buitenland verblijft, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven
  2. die zich op de dag van de verkiezing in België bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden.
   Beide bovenstaande situaties blijken uit een attest van de werkgever 
 3. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven
 4. de  kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft 
 5. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid
 6. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling
 7. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is. Dit na voorlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming

Voorwaarden?

 • De volmacht krijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (1 volmacht per volmacht krijger).
 • De volmacht krijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor de volmacht gever stemgerechtigd is.

Hoe aanvragen?

Het volmachtformulier is te verkrijgen bij de dienst bevolking , te downloaden via het digitaal loket of te downloaden op de website, https://verkiezingen.fgov.be. Let op, de formulieren voor Belgen zijn wit, deze voor Europeanen in België zijn blauw. 

Bij vakantie in het buitenland kan je een attest verkrijgen bij de dienst bevolking. Je brengt hiervoor bewijsstukken (vliegtickets, vouchers, ...) mee.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Op de dag van de stemming moet de volmachtdrager in het bezit zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Openingsuren & contact

Bevolkingsdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 11
e-mail
bevolking@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Bekijk ook:

https://verkiezingen.fgov.be

Deel deze pagina