Gemeente Kasterlee

Openbaar onderzoek - ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 en tijdsschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties. Stroomgebiedbeheerplannen bevatten maatregelen en acties voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.

Tot en met 18 juni 2019 kan je opmerkingen doorgeven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, evenals over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Je kan alle documenten nalezen via de website www.volvanwater.be .

Hoe aanvragen?

Reageren op de documenten kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be . Je kan opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Na afloop van het openbaar onderzoek zal de gemeente de ontvangen opmerkingen overmaken aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.

Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt.

Opmerkingen bij de documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Deel deze pagina