Gemeente Kasterlee

Openbaar onderzoek - Zwemwateren 2019

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht. Ze vormt de basis voor het toezicht op de zwemwaterkwaliteit in het binnenland en aan de kust.

Europa heeft met de Zwemwaterrichtlijn een dubbele bedoeling: enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

De Zwemwaterrichtlijn stelt dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet aangekondigd worden met het oog op inspraak van het publiek. Gedurende 30 dagen kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over de ontwerplijst.

De ontwerplijst wordt uitgehangen in elke betrokken gemeente en kan ook teruggevonden worden op de website www.kwaliteitzwemwater.be.

Van 21 december 2018 tot en met 20 januari 2019 kunt u uw bemerkingen of suggesties overmaken:

  • per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp ‘inspraak zwemwater’.
  • per brief naar:  

Inspraak zwemwater

Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24-26

9300 Aalst

Met de verkregen informatie zal rekening gehouden worden bij het opstellen van de definitieve lijst van zwemwateren.

Voor meer informatie omtrent dit openbaar onderzoek en de zwemwaterkwaliteit kunt u terecht op www.kwaliteitzwemwater.be .

Waar?

In Kasterlee zijn er 2 badzones (oppervlaktewateren vergund als zwemzone) die voorkomen op de ontwerplijst:
- Korte Heide
- De Hoge Rielen

 

 

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Bekijk ook:

Deel deze pagina