Gemeente Kasterlee

Studie Midden-Kempen

Mobiliteit is een thema waar meerdere gemeentebesturen uit de Midden-Kempen vandaag mee kampen. De oplossing van knelpunten ligt niet steeds binnen het bereik van elke gemeente afzonderlijk. Sommige oplossingen vanuit een gemeentelijk perspectief creëren nieuwe problemen in andere gemeenten, … Een bovengemeentelijke gezamenlijke en concrete aanpak dringt zich dan ook op.

Daarom werd er op initiatief van de Provincie opdracht gegeven aan een studiebureau met als opdracht op basis van de bestaande knelpunten en de toekomstige ontwikkelingen de kansen uit te werken voor een toekomstige mobiliteitsvisie.

Deze mobiliteitsstudie heeft als onderwerp een geïntegreerde bovengemeentelijke visie op mobiliteit voor de Midden-Kempen op te maken.

In de bijlagen vind je hiervan het eindverslag.