Gemeente Kasterlee

Bejaarden- en gehandicaptenwoningen

woningen

OCMW Kasterlee beschikt over een aantal aangepaste bejaarden- en gehandicaptenwoningen. Om te bepalen of je beroep kan doen op een aangepaste woning wordt er een onderzoek gedaan door de maatschappelijk assistent. Een aantal criteria worden besproken en er wordt een wachtlijst opgesteld.

De criteria waar de wachtlijst op gebaseerd is betreft de huisvesting, medische situatie en financiële situatie. De toewijzing van een woning zal gebeuren op basis van de wachtlijst. 

Voor wie?

Op het moment van de toewijzing moet je voldoen aan een van volgende voorwaarden:

  1. minimumleeftijd van 60 jaar. Voor samenwonenden moet één van beiden de leeftijd van 60 jaar hebben.
  2. een alleenstaande of één van beide samenwonenden met een handicap. Onder handicap wordt verstaan: een persoon die een attest van 66% invaliditeit en méér kan voorleggen. Dit attest is afgeleverd door het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voorwaarden?

Er is een verblijfsvoorwaarde die voorrang geeft in de rangschikking op de wachtlijst:

  1. Minstens 3 jaar in Kasterlee wonen tijdens de laatste 6 jaar voor de datum van toewijzing.
  2. of gedurende meer dan 25 jaar ingeschreven geweest zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Kasterlee.

Hoe aanvragen?

Schriftelijk of mondeling op de sociale dienst van het OCMW. 

Kostprijs?

Je betaalt maandelijks een huurprijs voor je woning. De huurprijs is afhankelijk van je inkomen. 

Afhandeling?

  1. Tijdens een verkennend gesprek gaat de maatschappelijk assistent na of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bejaarden- of gehandicaptenwoning van het OCMW.
  2. Er wordt een huisbezoek gepland waar de verschillende criteria verder worden besproken (zoals je medische situatie, huisvesting en financiële mogelijkheden).
  3. Je komt op een wachtlijst en zal bericht krijgen wanneer een woning vrijkomt. 
  4. Bij een vrijgekomen woning zal de maatschappelijk assistent een voorstel van toewijzing voorbrengen bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze raad beslist wie de woning toegewezen krijgt.
  5. Na de beslissing ontvang je de betekening als je de woning krijgt. De maatschappelijk assistent volgt dan verder de praktische afhandeling op. 

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
sociaalhuis@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina