Gemeente Kasterlee

Vlaamse zorgverzekering

Elke burger betaalt vanaf 26 jaar een jaarlijkse bijdrage van 50 euro voor de zorgverzekering. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen 25 euro per jaar. Deze bijdrage wordt gebruikt om de zorg betaalbaar te houden.

Personen die hulp in huis nodig hebben omdat ze zorgbehoevend geworden zijn of ouderen die in een woon- en zorgcentrum verblijven, kunnen beroep doen op deze verzekering. Op deze manier kan een deel van de niet-medische kosten betaald worden. Zij ontvangen hiervoor 130 euro per maand.

Voor wie?

  • Zwaar zorgbehoevende inwoners die ondersteund worden met thuis- of mantelzorg.
  • Zwaar zorgbehoevende inwoners die in een woon- en zorgcentrum verblijven. 

Voorwaarden?

  1. Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas en zelf een bijdrage hebben betaald.
  2. Er wordt nagegaan of je lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen (bv. controleren of de dagelijkse routine zoals aankleden, wassen, maar ook zelf eten kunnen maken, boodschappen doen, verplaatsen,... niet meer mogelijk is). 

Hoe aanvragen?

De aanvraag en vaststelling van je zorgbehoevendheid kan drie manieren gebeuren:

  • Via een dienst gezinszorg
  • Via de zorgkas van je mutualiteit
  • Via de seniorenconsulent

Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

  1. De maatschappelijk assistent gaat na of je recht hebt op een premie van de Vlaamse Zorgverzekering. 
  2. Als er recht is, zal de maatschappelijk assistent de aanvraag indienen en verder opvolgen.
  3. Een eerste betaling gebeurt ongeveer 4 maanden na de datum van indiening. 

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Leistraat 832460 Kasterlee
tel.
014 55 60 04
e-mail
sanne.debondt@kasterlee.be

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina