Gemeente Kasterlee

buurtvergaderingen 'Kasterlee/Lichtaart/Tielen buurt'

Het gemeentebestuur wil in dialoog gaan met de buurten, gehuchten en wijken van Kasterlee, Lichtaart en Tielen. Graag willen we tijdens deze vergaderingen onze plannen met jullie bespreken en tegelijk luisteren naar jouw ideeën. Voor allerhande projecten of werken worden infovergaderingen georganiseerd zoals bv. het masterplan Bloemenwijk, het Masterplan de Met, wegenwerken Poederleesteenweg, ...

In 2016 hebben we 6 buurtvergaderingen georganiseerd waar meerdere thema's aan bod kwamen, zoals: de opvang van vluchtelingen in onze gemeente, geluidsnormen en buurtfeesten, de opmaak van een mobiliteitsplan, onze communicatiekanalen, enkele welzijnsprojecten zoals het Lokaal Dienstencentrum, fietspaden, woonprojecten, masterplan De Met, de politiewerking, …

Bij 'downloads' vind je de algemene presentaties terug per deelgemeente en de vragen die door de burgers werden ingediend (per buurtvergadering).