Gemeente Kasterlee

Bezwaar indienen voor een gemeentebelasting

Als je een aanslagbiljet van gemeentelijke belastingen ontvangt, kan je daar een schriftelijk bezwaar tegen indienen als je denkt dat je goede redenen hebt om er niet mee akkoord te gaan. 

Voor wie?

Iedereen die een aanslag in de bus krijgt.

Hoe aanvragen?

Een bezwaar kan schriftelijk ingediend worden tot 3 maanden na de ontvangst van het aanslagbiljet. Je richt je schrijven aan: Gemeentebestuur Kasterlee, college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2460 Kasterlee. Laattijdige bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk en kunnen dus niet behandeld worden. Daarom is het erg belangrijk dat je tijdig reageert.

Je vermeldt steeds:

  • je naam en adres
  • het fichenummer en het kohierartikel, het dienstjaar en het bedrag dat je op het aanslagbiljet vindt
  • de motivering van je bezwaar, in bijlage kan je eventuele bewijsstukken toevoegen
  • de datum van schrijven en je handtekening

Wil je je bezwaar ook mondeling komen toelichten in een hoorzitting, dan moet je dit expliciet vermelden in je bezwaarschrift.

Afhandeling?

Wij brengen je schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van je bezwaar en de verdere afhandeling ervan. Als je dat niet binnen de 15 kalenderdagen toegestuurd krijgt, informeer dan op de financiële dienst op het nummer 014 85 99 20.  Vanaf de ontvangst van je bezwaar heeft de gemeente 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen. Hou er rekening mee dat het indienen van een bezwaarschrift je niet vrijstelt van het betalen van de belasting. Als je bezwaar aanvaard wordt zal het bedrag van de belasting teruggestort worden.

Indien je niet akkoord bent met de beslissing, kan je een beroep instellen binnen de drie maanden na de kennisgeving. Dit beroep moet ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 20
e-mail
fin@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina