Gemeente Kasterlee

Ondersteuning buurtfeesten

De Bergen 2019

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan een sterk sociaal weefsel in straten, buurten en wijken en wil haar bewoners kansen bieden om initiatieven te nemen. De ondersteuning voor buurtfeesten zorgt voor logistieke ondersteuning. Jaarlijks kan je als buurtcomité ook een financiële ondersteuning (max. 157,20 euro) krijgen bij een aanvraag van je buurtfeest.

Voor wie?

Elke bewonersgroep die samen een buurtfeest wil organiseren komt in aanmerking voor ondersteuning. De buurt kan zich beperken tot één of meerdere straten. 

Voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moet het feest voldoen aan volgende voorwaarden:

 • het moet plaatsvinden tussen 1 januari en 31 december
 • het moet zich richten naar alle inwoners van de straat, buurt of wijk of een gedeelte ervan
 • de aanvraag moet gebeuren door bewoners uit 4 verschillende woningen

LET WEL: Je hebt jaarlijks slechts recht op één subsidie voor het organiseren van één buurtfeest. Hou je jaarlijks meerdere buurtfeesten? Dan kan je nog steeds je buurtfeest via het onderstaande formulier aanvragen voor logistieke ondersteuning. Maar de subsidie van 157,20 euro zal je maar voor 1 buurtfeest ontvangen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt digitaal. Het aanvraagformulier is beschikbaar op het digitaal loket.

De aanvraag voor ondersteuning van een buurtfeest kan ingediend worden bij de vrijetijdsdienst binnen deze 4 deadlines:

• Uiterlijk 15 januari voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 april en 31 mei
• Uiterlijk 15 april voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 juni en 30 september
• Uiterlijk 15 juli voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 oktober en 31 december
• Uiterlijk 15 oktober voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 maart

Afhandeling?

 • De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomen. Wanneer de financiële middelen voor de subsidie voor dat jaar uitgeput zijn, kunnen de buurtfeesten die passen in dit reglement nog wel gebruik maken van het gemeentelijk feestmateriaal
 • Voor de uitbetaling van de subsidie ’buurtfeest’ moeten de initiatiefnemers vóór de deadlines de bewijsvoering via e-mail aan de cultuurdienst bezorgen:
  • tenminste 1 affiche of bewonersuitnodiging waaruit blijkt dat het buurtfeest openstond voor alle bewoners binnen het afgebakend gedeelte van de straat, buurt of wijk
  • minstens 1 sfeerfoto van het buurtfeest
  • een overzicht van de gemaakte kosten:
   • Uiterlijk 15 juni voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 april en 31 mei
   • Uiterlijk 15 oktober voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 juni en 30 september
   • Uiterlijk 15 januari voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 oktober en 31 december
   • Uiterlijk 15 april voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 maart
 • Affiche_-_VF_2023_-_LI.jpg