Gemeente Kasterlee

Zonnepanelen

Het wijzigingsdecreet van de Vlaamse Codex werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 16/07/2010. Dit wijzigingsdecreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9/8/2010 en is van kracht sinds 19/8/2010.

In dit wijzigingsdecreet is volgende bepaling opgenomen: "De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het dakvlak wordt niet beschouwd als afwijkend van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften, tenzij die de plaatsing uitdrukkelijk verbieden."

De plaatsing is dus niet meer vergunningsplichtig, behalve op beschermde of voorlopige beschermde monumenten, op gebouwen in voorlopig of definitief beschermde landschappen, op gebouwen gelegen in voorlopig of definitief aangeduide ankerplaatsen en erfgoedlandschappen, op gebouwen gelegen in beschermde of voorlopig beschermde stads- en dorpsgezichten, op gebouwen in voorlopig of definitief beschermde archeologische monumenten of zones en op gebouwen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig ergoed, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

Voorwaarden?

Op een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.

Op een hellend dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zolang ze geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan : 

  • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden gemonteerd, 
  • ofwel tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungeren.

Let wel: alle andere plaatsingen van zonnepanelen, zoals bijvoorbeeld in de voortuin of op de voorgevel, zijn vergunningsplichtig.

Hoe aanvragen?

Is er toch een omgevingsvergunning nodig, dan dient u dit digitaal aan te vragen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Openingsuren & contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 28
e-mail
ro@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina