Gemeente Kasterlee

Subsidies voor erkende cultuurverenigingen

Het gemeentebestuur verdeelt 3 categorieën subsidies aan de erkende cultuurverenigingen:

1. Een subsidie voor culturele projecten van de amateurkunsten verenigingen.
2. Een subsidie voor educatieve activiteiten van de socio-culturele verenigingen.
3. Een subsidie voor uitzonderlijke culturele prestaties van de erkende cultuurverenigingen.

Voor wie?

1. Subsidie culturele projecten

Enkel voor erkende cultuurverenigingen die één van volgende kunstdisciplines beoefenen: muziek en zang, theater, dans, beeldende kunst, literatuur en audiovisuele kunst en bij voorkeur aangesloten zijn bij één van de negen amateurkunstenorganisaties.

2. Subsidie educatieve activiteiten

Enkel voor erkende cultuurverenigingen die activiteiten voor hun leden en andere geïnteresseerden organiseren op het gebied van sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk. De activiteiten zijn algemeen van opzet en/of toegespitst op een bepaalde doelgroep of een bepaald thema.

3. Subsidie uitzonderlijke culturele prestaties

Voor alle erkende cultuurverenigingen.

Voorwaarden?

De voorwaarden voor subsidiëring kan je per categorie nalezen in het subsidiereglement.

1. Subsidie culturele projecten

 • bedrag wordt bepaald in verhouding tot de omvang van het project met een max. van 1.200 euro
 • kosten voor drank en voedsel komen niet in aanmerking voor subsidies
 • eenzelfde project kan max. 1 x om de 3 jaar een projectsubsidie toegekend krijgen voor zover het budget dit toelaat

2. Subsidie educatieve activiteiten

 • vast bedrag van 200 euro
 • eenzelfde socio-culturele vereniging kan max. 1 x om de 3 jaar een subsidie voor een educatieve activiteit toegekend krijgen voor zover het budget dit toelaat

3. Subsidie uitzonderlijke culturele prestaties

 • vast bedrag van 400 euro en een oorkonde
 • jubileumvieringen kunnen niet gesubsidieerd worden via dit reglement

 

Hoe aanvragen?

1. Subsidie culturele projecten

 • bij de cultuurdienst
 • via het aanvraagformulier 'culturele projecten' (digitaal loket)
 • ten laatste op 15 januari van het jaar waarin het project plaatsvindt
 • toelichting door een lid van de vereniging op de vergadering van het dagelijks bestuur van de cultuurraad in februari

2. Subsidie educatieve activiteiten

 • bij de cultuurdienst
 • via het aanvraagformulier 'educatieve activiteiten' (digitaal loket)
 • voor educatieve activiteiten tussen 1 januari en 30 juni: ten laatste op 15 november voor het jaar waarin de activiteit plaatsvindt
 • voor educatieve activiteiten tussen 1 juli en 31 december: ten laatste op 15 mei van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt

3. Subsidie uitzonderlijke culturele prestaties

 • bij de cultuurdienst
 • via het aanvraagformulier 'uitzonderlijke culturele prestatie' (digitaal loket)
 • uiterlijk 30 oktober van het lopende jaar

Subsidieaanvragen die na de deadlines ingediend worden kunnen uitzonderlijk behandeld worden indien er nog budget beschikbaar is.

Afhandeling?

 • Je bezorgt de ingevulde vragenformulieren en alle nodige documenten tijdig aan de cultuurdienst.
 • Het dagelijks bestuur van de cultuurraad geeft advies over de toekenning en omvang van de subsidies aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van de subsidies.
 • Als de subsidies goedgekeurd worden door de cultuurraad en het schepencollege, worden ze uitbetaald.
  • culturele projecten: max. 2 maand na het project op basis van een afrekeningsdossier;
  • educatieve activiteiten: max. 1 maand na de activiteit op basis van de bewijsvoering;
  • uitzonderlijke culturele prestaties: tijdens een algemene vergadering van de cultuurraad tussen 1 januari en 1 april.

Openingsuren & contact

Cultuurdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 22
e-mail
cultuur@kasterlee.be
Vandaag gesloten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn enkel open op afspraak. Bel vooraf met de bevoegde dienst, maak een afspraak en kom stipt op het afgesproken uur naar het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Deel deze pagina