Gemeente Kasterlee

Masterplan Bloemenwijk Lichtaart

Zowel van bewoners als passanten van de Bloemenwijk komen soms opmerkingen over parkeren, onderhoud van de voetpaden, overdreven snelheid,…
Ook onze eigen gemeentelijke diensten stellen vast dat het onderhouden van de Bloemenwijk voor de nodige uitdagingen zorgt .

Het gemeentebestuur oordeelde dan ook dat het tijd werd om een Masterplan op te maken met duidelijke doelstellingen die tegemoet komen aan de noden en karakter geven aan de Bloemenwijk. Het masterplan zal opgemaakt worden in wisselwerking met de bewoners.

We werken met een stappenplan:

1. Algemene infovergadering

Rechts op deze pagina, onder de rubriek 'Downloads' vind je alvast de powerpointpresentatie van onze eerste infovergadering van 7 september 2015.

2. Participatiemoment 28 september 2015

Op 28 september 2015 vond een participatiemoment plaats waar bewoners al meer dan 100 voorstellen indienden. 

3. Workshop 23 november 2015

Enkele bewoners namen deel aan de workshop die doorging in november en maken deel uit van de stuurgroep. Ze kunnen ook voor u een aanspreekpunt zijn.

Voor Kapelhof: Eddy Geudens, Bart Sas
Voor Meibloemlaan: Wim Laenen
Voor Krokuslaan: Treza Berrens, Paul Vernelen
Voor Korenbloemlaan: Jacobus Van de Put

4. 20 maart  2017 : infoavond voor bewoners in de Kringwinkel
We konden op een talrijke opkomst rekenen, waarvoor onze dank.  Rechts op deze pagina, onder de rubriek 'Downloads' vind je alvast de powerpointpresentatie van deze infoavond.  Ook de presentatie van studiebureau Arcadis vind je hier.

5. van 21 maart t.e.m. 1 april 2017 : tentoonstelling van het Masterplan
in de Kringwinkel in Lichtaart (Anjerlaan-Krokuslaan).  Het Masterplan werd hier voorgesteld op tentoonstellingspanelen. Deze presentatie kan je ook downloaden.

6. Fasering:
•2017:   100.000 EUR   Erelonen
•2018:   400.000 EUR   Anjerlaan en omgeving Kringwinkel 
                                     Speelplein + pleintje op hoek Anjerlaan/Krokuslaan
•2019:   400.000 EUR   Boterbloemlaan, Meibloemlaan, Margrietlaan
•2020:   400.000 EUR   Groenzones voortuinen huizenblokken
•2021:   400.000 EUR   Kapelhof, Korenbloemlaan
•2022:   400.000 EUR   Lievevrouwestraat, De Bergen, Zandstraat
•2023:   200.000 EUR   Krokuslaan, Begonialaan, Narcislaan, Lelielaan, Tulpenlaan

 7. Vragen en antwoorden op infoavond Bloemenwijk 
Na de infoavond en de tentoonstelling van de Bloemenwijk kunnen wij terugblikken op een algemeen positief onthaald project en start IOK met de opmaak van de uitvoeringsdossiers volgens de voorgestelde fasering. 
Er waren uiteraard ook heel wat vragen en bekommernissen vanuit de bewoners. Individuele vragen werden rechtstreeks beantwoord, algemene of regelmatig terugkerende vragen kregen ook een antwoord. Het antwoord op deze vragen kan je downloaden. Zie document vragen en antwoorden infoavond Bloemenwijk.

 8. Bewonersvergadering op 5 september 2018 - info over start fase 1
 Op woensdag 5 september 2018 vond de laatste bewonersvergadering voor de start van de werkzaamheden in de Bloemenwijk plaats. We konden rekenen op een talrijke opkomst en een constructieve bespreking.
Op 6 september is aannemer Vermetten vervolgens aan de rooiwerken gestart. Doel van deze rooiwerken is het ruimen van de beplanting opdat de verschillende nutsmaatschappijen voldoende vrije ruimte hebben om hun aanpassingswerken uit te voeren. Deze werken staan gepland om in de tweede helft van september aan te vatten en worden verwacht in de tweede helft van oktober te worden beëindigd.
Na de nutsmaatschappijen zal de aannemer aansluitend de werken opnieuw verder zetten. De planning van de werkzaamheden is te vinden in de powerpointpresentatie zoals getoond op de bewonersvergadering. De presentatie kan je downloaden op deze pagina. Het einde van de werken staat midden 2019 gepland.
Alle data zijn weersafhankelijk en dus onder voorbehoud van de werkbare dagen.
Indien u verdere vragen heeft, kan u steeds de werfleider ter plaatse aanspreken of kan u zich richten tot de technische dienst. Zij zijn allen steeds bereid u te woord te staan.