Gemeente Kasterlee

Masterplan Bloemenwijk Lichtaart

Zowel van bewoners als passanten van de Bloemenwijk komen soms opmerkingen over parkeren, onderhoud van de voetpaden, overdreven snelheid,…
Ook onze eigen gemeentelijke diensten stellen vast dat het onderhouden van de Bloemenwijk voor de nodige uitdagingen zorgt .

Het gemeentebestuur oordeelde dan ook dat het tijd werd om een Masterplan op te maken met duidelijke doelstellingen die tegemoet komen aan de noden en karakter geven aan de Bloemenwijk. Het masterplan zal opgemaakt worden in wisselwerking met de bewoners.

We werken met een stappenplan:

1. Algemene infovergadering

Rechts op deze pagina, onder de rubriek 'Downloads' vind je alvast de powerpointpresentatie van onze eerste infovergadering van 7 september 2015.

2. Participatiemoment 28 september 2015

Op 28 september 2015 vond een participatiemoment plaats waar bewoners al meer dan 100 voorstellen indienden. 

3. Workshop 23 november 2015

Enkele bewoners namen deel aan de workshop die doorging in november en maken deel uit van de stuurgroep. Ze kunnen ook voor u een aanspreekpunt zijn.

Voor Kapelhof:

Eddy Geudens
eddy.geudens3[AT]telenet.be

Bart Sas
sas.bart[AT]telenet.be

Voor Meibloemlaan:

Dirk Mervis
dirk.mervis[AT]gmail.com

Wim Laenen
wimlaenen[AT]icloud.com

Voor Krokuslaan:

Treza Berrens
berrenstreza@gmail.com

Paul Vernelen
paul.vernelen[AT]telenet.be

Voor Korenbloemlaan:

Jacobus Van de Put
maria.vangorp[AT]telenet.be  

4. 20 maart  2017 : infoavond voor bewoners in de Kringwinkel
We konden op een talrijke opkomst rekenen, waarvoor onze dank.  Rechts op deze pagina, onder de rubriek 'Downloads' vind je alvast de powerpointpresentatie van deze infoavond.  Ook de presentatie van studiebureau Arcadis vind je hier.

5. van 21 maart t.e.m. 1 april 2017 : tentoonstelling van het Masterplan
in de Kringwinkel in Lichtaart (Anjerlaan-Krokuslaan).  Het Masterplan werd hier voorgesteld op tentoonstellingspanelen. Deze presentatie kan je ook downloaden.

6. Fasering:
•2017:   100.000 EUR   Erelonen
•2018:   400.000 EUR   Anjerlaan en omgeving Kringwinkel 
                                     Speelplein + pleintje op hoek Anjerlaan/Krokuslaan
•2019:   400.000 EUR   Boterbloemlaan, Meibloemlaan, Margrietlaan
•2020:   400.000 EUR   Groenzones voortuinen huizenblokken
•2021:   400.000 EUR   Kapelhof, Korenbloemlaan
•2022:   400.000 EUR   Lievevrouwestraat, De Bergen, Zandstraat
•2023:   200.000 EUR   Krokuslaan, Begonialaan, Narcislaan, Lelielaan, Tulpenlaan

 7. Vragen en antwoorden op infoavond Bloemenwijk 
Na de infoavond en de tentoonstelling van de Bloemenwijk kunnen wij terugblikken op een algemeen positief onthaald project en start IOK met de opmaak van de uitvoeringsdossiers volgens de voorgestelde fasering. 
Er waren uiteraard ook heel wat vragen en bekommernissen vanuit de bewoners. Individuele vragen werden rechtstreeks beantwoord, algemene of regelmatig terugkerende vragen kregen ook een antwoord. Het antwoord op deze vragen kan je downloaden. Zie document vragen en antwoorden infoavond Bloemenwijk.