Gemeente Kasterlee

Verkiezingen: stemmen met volmacht

Op 9 juni vinden de volgende verkiezingen plaats. Dan stemmen we Europees, Federaal en Vlaams. Wat moet je doen als je niet kan gaan stemmen?

Kan je niet gaan stemmen (bv. je bent ziek, je moet werken of je bent op vakantie in het buitenland), dan kan je je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een persoon die jij verkiest. Je moet wel je afwezigheid laten verantwoorden op het volmachtformulier (bv. door een arts of je werkgever).

Ben je op vakantie in het buitenland, dan maak je bij de dienst burgerzaken een afspraak om je attest in orde te brengen en breng je bewijsstukken mee van je verblijf in het buitenland.

Alle voorwaarden voor volmachten lees je hier of contacteer de dienst burgerzaken.

Wist je dat je ook digitaal een volmachtformulier kan downloaden? Dit volmachtformulier bezorg je dan ingevuld en ondertekend aan de persoon die in jouw plaats kan gaan stemmen. Online aanvragen kan hier. 

En hoe moet de persoon die een volmacht gekregen heeft dan gaan stemmen?

Je gaat eerst zelf in je eigen stembureau stemmen. Dan ga je naar de stemlocatie en het stembureau van de persoon voor wie je met volmacht gaat stemmen. Je brengt je eigen identiteitskaart, de oproepingsbrief (die van jezelf en die van de volmachtgever) en het ingevulde en ondertekende volmachtformulier mee. Je krijgt nadien een volmachtstempel op je eigen oproepingskaart. Je mag namelijk maar één keer stemmen met volmacht.

Wat met burgers die niet kunnen stemmen en ook geen volmacht aan iemand willen geven?

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht of je verantwoordt je afwezigheid niet, dan komt je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Je brengt de oproepingsbrief en de bewijsstukken op naam, adres en de reden van je afwezigheid binnen op het onthaal van het gemeentehuis of je stuurt deze met de post op naar Burgerzaken - Verkiezingen, Markt 1, 2460 Kasterlee.

Als je de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent (bv. door ziekte of een ongeval) bezorg je het bewijs van je afwezigheid (doktersattest, proces-verbaal, enz.) met indien mogelijk (een kopie van) je oproepingsbrief aan de vrederechter: Vredegerecht Westerlo, Bistplein 13, 2260 Westerlo, T 014 54 44 18.

Gepubliceerd op 13 mei
Nieuwsoverzicht
verkiezingen

Bevolkingsdienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 11
e-mail
bevolking@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina