Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor verschillende stroomgebieden

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt gouverneur Cathy Berx nu een tijdelijke uitbreiding van dat onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is vanaf zaterdag 10 juni 2023 van kracht.

Na het natte weer van deze lente genieten we sinds midden mei van droog en zonnig weer. Deze droge weersomstandigheden zorgen voor een sterke daling van de waterpeilen en debieten in de onbevaarbare waterlopen. Dit blijkt uit de continue peil- en debietmetingen uitgevoerd door de waterloopbeheerders van Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM). De metingen van de grondwaterstanden door VMM wijzen aan dat ook de grondwaterpeilen in een dalende trend zitten. Omdat het ondergrondse watersysteem trager reageert op de huidige droge weersomstandigheden, zijn de grondwaterpeilen momenteel nog normaal voor de tijd van het jaar.

Lage waterpeilen en debieten in de waterlopen vormen een ernstige bedreiging voor fauna en flora in en rondom de waterloop, en het ecosysteem dat ervan afhankelijk is. Wanneer een waterloop droogvalt, ligt de schade aan soorten die in het water leven voor de hand. Maar ook bij lage debieten wordt het ecosysteem van de waterloop bedreigd door te hoge watertemperaturen, te weinig opgeloste zuurstof en verhoogde blootstelling aan roofdieren bij gebrek aan schuilplaatsen.

Het provinciaal droogteoverleg van 8 juni 2023 past het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid van onbevaarbare waterlopen bij droogte” nu toe op de huidige hydrologische toestand van de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen. Uit debiet- en peilmetingen voor de stroomgebieden van Kleine Aa, Mark, de Aa (Maasbekken), de Aa (Netebekken), Molenbeek/Bollaak, Kleine Nete, Grote Nete, Grote Laak, Wimp en Antitankgracht (gedeeltelijk) van de afgelopen 14 dagen, blijkt dat het vereiste ecologische minimum niet wordt gehaald. Bovendien wordt op basis van de huidige weersvoorspellingen geen verbetering van de toestand verwacht op korte termijn. Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen.

Sinds 1 januari 2022 geldt een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft van toepassing.

Op 10 juni zullen de online kaarten van de afgebakende stroomgebieden geactualiseerd worden. Deze kan je hier bekijken. 

Bij downloads kan je het besluit van gouverneur Cathy Berx raadplegen. 

Gepubliceerd op 09 juni
Nieuwsoverzicht
tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen.png

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina