Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Tijdelijke uitbreiding onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor de hele provincie

Door het droge weer en de lage tot zeer lage waterstand in de onbevaarbare waterlopen breidt gouverneur Cathy Berx het huidige onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen verder uit vanaf vandaag.

Vanaf vrijdag 15 juli 2022 is er dus een politiebesluit van kracht dat een onttrekkingsverbod instelt op alle stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.


Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in de waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie sterk daalden tijdens de voorbije weken. De lage waterstand bedreigt de ecologische toestand aanzienlijk. Het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader 'ecologische kwetsbaarheid van onbevaarbare waterlopen bij droogte' wordt nu toegepast op de huidige hydrologische toestand van de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen.


De debietmetingen van de afgelopen 14 dagen tonen aan dat het vereiste ecologische minimumdebiet in nagenoeg geen van de stroomgebieden in de provincie Antwerpen wordt gehaald. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt er op korte termijn geen verbetering van de toestand verwacht. Gelet op de snelle daling van de peilen en de
weersomstandigheden verwachten we dat ook de stroomgebieden die het ecologische minimumdebiet momenteel nog (net) halen, snel zullen te maken krijgen met een tekort aan water.


Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen. Gelet op de ernst van de situatie zal er nauwgezet toegekeken worden op de correcte naleving en zo nodig de handhaving van dit besluit.

Sinds 1 januari 2022 geldt bovendien ook een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft uiteraard van toepassing.

Het onttrekkingsverbod is enkel van toepassing op de onbevaarbare waterlopen, binnen de gehele provincie. In tegenstelling tot de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen is het peil van de bevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen vooralsnog stabiel. Uit deze waterlopen kan voorlopig nog water onttrokken worden. Let wel, dit is enkel en alleen toegestaan mits je dit gemeld hebt of over de vereiste vergunning beschikt. 

De stand van zaken van de onttrekkingsverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via deze link. 

(Ter info: de uitbreiding van het onttrekkingsverbod gaat onmiddellijk in op vrijdag 15/07/2022, maar de online kaarten zullen pas vanaf morgen zaterdag 16/07/2022 geactualiseerd zijn.)

Gepubliceerd op 15 juli
Nieuwsoverzicht
tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen.png

Milieudienst

adres
Markt 12460 Kasterlee
tel.
014 85 99 27
e-mail
milieu@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur / 14-17 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina